aug
30

Zaradenie žiakov

Milí rodičia, ponúkame Vám k nahliadnutiu zoznamy novovytvorených kolektívov žiakov 5. ročníka.

Žiadame Vás, aby ste nežiadali preloženie svojho dieťaťa do inej triedy. Za pochopenie ďakujeme.

I.A, I.B, I.C, I.D

V.AV.BV.CV.D

jún
30

Slávnostná rozlúčka s deviatakmi

„Keď je ťažké lúčiť sa, znamená to, že všetko, čo sme prežili, bolo krásne.“ Posledný deň školského roka 2016/2017 bol pre našich deviatakov nielen dňom odovzdávania vysvedčení, ale i dňom ich slávnostnej rozlúčky s učiteľmi a so školou.

jún
25

Škola v prírode

V dňoch 12. 6. - 16. 6. 2017 sa štvrtáci zúčastnili zdravotno-vzdelávacieho podujatia v Škole v prírode v hoteli Spojár v Žiari, Žiarskej doline - v oblasti Nízkych Tatier. Okolie Liptovského Mikuláša sa im na týždeň stalo domovom. Zážitkov si doniesli neúrekom.

jún
19

Vranovská desiatka 2017 – detské preteky

V nedeľu 18.júna sa za slnečného počasia na námestí v našom meste uskutočnil 8.ročník bežeckých pretekov Vranovská desiatka. Aj tento rok boli jeho súčasťou preteky pre žiakov materských a základných škôl. Našu školu pod vedením p.uč. F. Minarčika reprezentovali žiaci II. stupňa v jednotlivých vekových kategóriách.

jún
12

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

Testovanie 9, alebo ako ho nazývame Monitor je v súčasnosti dôležitým monitoringom vedomosti žiakov 9.ročníka. Učitelia, ale aj rodičia a samozrejme žiaci tomu venujú veľa úsilia už od septembra, ak nie aj skôr. Je to testovanie, ktorému celá verejnosť venuje veľkú pozornosť, nakoľko vyhodnocuje prácu žiakov, učiteľov matematiky a jazyka slovenského na II.stupni ZŠ.

jún
12

Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás...

Dňa 2. júna 2017 v Nových Zámkoch zazneli slová tejto piesne na úvod už 25. slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
Táto súťaž sa teší veľkej obľube u žiakov a študentov, ktorí majú blízky vzťah k písaniu slohových prác. Jej cieľom je prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenský jazyk, o predstaviteľov slovesného umenia a kultúry, o Slovensko a v neposlednom rade podporiť rozvoj žiackej tvorivosti.

jún
12

Skauti pre svojich spolužiakov

Skauti na našej škole 8.júna pripravili pre žiakov 4. a 5.ročníka zaujímavé dopoludnie. Podelili sa s nimi s činnosťami, ktoré robia v skautingu. Pripravili si pre nich ukážky rôznych ohňov ako aj ich zapaľovanie pomocou kresadla, princípy skautingu im vysvetlil vodca skautského oddielu Igor, Majo im opísal činnosť na letnom tábore. Žiaci si mohli vyskúšať streľbu lukom, vzduchovkou, ale aj rôzne ďalšie hry.