máj
31

Ôsmaci na súdnych pojednávaniach

V mesiacoch marec, apríl a máj sa žiaci ôsmych ročníkov v rámci predmetu občianska náuka zúčastnili súdnych pojednávaní na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou. Jednotlivé procesy prebiehali pod vedením pani sudkyne JUDr. Havírovej.

Vybrané prípady sa týkali predovšetkým protizákonného konania mladistvých (napr. lúpež, obťažovanie, vyrovnávanie účtov). Jednou zo súčastí návštev súdu boli aj diskusie s pani sudkyňou, ktorá ochotne zodpovedala na otázky žiakov. Tie sa týkali trestnoprávnej zodpovednosti, posudzovania trestných činov či druhov sankcií. Žiakov zaujímal napríklad aj rozdiel medzi krádežou a lúpežou, kto je páchateľ a spolupáchateľ i to, či môže obžalovaný na súde vypovedať bez prítomnosti advokáta.
Vďaka tejto príležitosti mali ôsmaci možnosť nielen teoreticky, ale aj prakticky spoznať priebeh súdneho procesu a nahliadnuť do tajov trestného práva. Súdnu sieň opúšťali plní dojmov a veríme, že táto skúsenosť ich obohatila nielen po vedomostnej stránke, ale i správne nasmerovala v oblasti morálnej a mravnej.