apr
05

Zápis do 1. ročníka

cc1

ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou

pozýva

budúcich prváčikov a ich rodičov

na slávnostný zápis do 1. ročníka

na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2017/2018,

ktorý sa uskutoční 

vo štvrtok 6. apríla 2017 o 14.00 hodine

 

v školskej jedálni.

 

apr
05

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo (30.3.2017)

„Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“  J. Čajková

Umelecký prednes, ako ktorékoľvek iné umenie, vyžaduje zaujatie, talent, cieľavedomú tvorbu. Nemôže ostať pri jednej tradícii, čaká vždy na niečo nové a objavné. Aj naši smelí recitátori sa pokúsili presvedčiť porotu o svojich kvalitách v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila v Hornozemplínskom osvetovom stredisku.

mar
29

Andersenova noc

Žiaci 3.C strávili noc zo 17. na 18. marca 2017 v škole. Mali akciu venovanú knihám, literatúre. Nazvali ju Andersenova noc.

mar
29

Deň s rozprávkou

Keď mám peknú knižku v ruke

- hoci neveľkú -

je to, akoby som stretla

dobrú priateľku.

mar
26

Biblická olympiáda

Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnilo na CZŠ vo Vranove nad Topľou okresné kolo Biblickej olympiády. Družstvo našej školy v zložení: Barbora Miklošová (IX.D), Simona Višňovská (IX.C) a Alexandra Kandalová (VI.B) sa umiestnila na 1. mieste. Postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach 25. apríla 2017. Žiakov pripravovala Mgr. Anna Mydlová.

Blahoželáme a prajeme aj naďalej radosť z čítania Božieho slova.

mar
26

Pletieme netradične

Dňa 21.3.2017 žiaci III.A triedy prijali pozvanie našej susednej školy - Spojenej školy na Budovateľskej ulici, aby sa zúčastnili tvorivých dielní pod názvom „Pletieme netradične“.

mar
26

Eko deň 7. ročník - KAPUŠIANSKY HRAD

Kapušiansky hrad sa vypína vysoko na kopci, takže jeho dominantu je jasne vidno už pri výjazde z Prešova smerom na Vranov nad Topľou. Aj dnes je to ešte krásna, pomerne zachovalá zrúcanina.