okt
19

International Grand Prix – 1. miesto

Dňa 1.10 2017 sa dievčatá z TS Varanovia zúčastnili medzinárodnej súťaže v mažoretkovom športe International Grand Prix v rakúskom Neusiedl Am See. Tento krát sa postavili na súťažnú plochu mladšie dievčatá, ktoré si s veľkým odhodlaním a úsmevom na tvári nakoniec vytancovali krásne 1. miesto. Na súťaži sa zúčastnilo 44 súborov z 11 krajín sveta.

okt
16

Čarovná farbička

V piatkové popoludnie 13.10.2017 sa stretli malí výtvarníci - zástupcovia tried od 1. po 8. ročník - v II. A triede, aby v školskom kole súťaže Čarovná farbička trocha snívali a zároveň vytvorili malé umelecké dielka, vhodné aj pre skrášlenie priestorov školy.

okt
15

Šiestaci v archíve

Žiaci šiesteho ročníka navštívili v rámci vyučovania literatúry vo štvrtok a v piatok (12. a 13. októbra 2017) pracovisko Štátneho archívu v Prešove sídliace vo Vranove nad Topľou. Vedúca archívu, Mgr. Daniela Ihnátová, nás milo privítala a v krátkej prednáške sa žiaci oboznámili s funkciami archívu, jeho členením, archívnymi dokumentmi, ich uchovávaním a s depozitárom.

okt
15

Prváčik mesta 2017

„Usilovať sa budem a všetko dobre zvládnem, tak na svoju prvácku česť sľubujem.“ Toto je časť slávnostného sľubu, ktorý zaznel 10. októbra 2017 v MsDK vo Vranove nad Topľou na stretnutí našich prváčikov s pánom primátorom Jánom Raganom.

okt
04

Imatrikulácia prvákov do ŠKD

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel. Začína sa nová etapa života prváka. 28. septembra 2017 sme v našom ŠKD pripravili veľkú udalosť – PASOVANIE PRVÁČIKOV. Pri plnení rôznych zábavných i vážnych úloh dostali prváci možnosť ukázať, čo všetko sa počas prvého mesiaca v škole naučili. Pred pasovaním museli zložiť sľub, v ktorom sľúbili, že sa budú správať tak, ako sa na správneho školáka patrí.

okt
12

Šikanovanie a kyberšikanovanie na školách

Čoraz viac sa v našej spoločnosti rozvíja šikanovanie a kyberšikanovanie v školskom prostredí. Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slova chicane, čo znamená opakované zámerné obťažovanie, prenasledovanie, týranie, manipulovanie, ponižovanie niekoho, kto sa nemôže alebo nedokáže brániť. Hlavným znakom šikanovania je nerovnováha moci/sily, pričom zahŕňa všetky formy psychického a fyzického násilia páchaného jedincom alebo skupinou voči obeti.

okt
31

Šarkaniáda

Každoročne v októbri jesennú oblohu nad školským dvorom našej základnej školy ovládnu šarkany. Toto pestrofarebné divadlo zažili deti nášho ŠKD 27.10.2016. Slávnosť púšťania šarkanov začala prehliadkou vlastnoručne vyrobených šarkanov, recitovaním a spievaním básničiek a pesničiek o jeseni.