okt
31

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. V tomto roku to bolo 24. októbra.

okt
28

Prváčik mesta

Prváčikovia vranovských škôl sa spolu so svojimi pani učiteľkami a pani vychovávateľkami stretli dňa 26.10.2016 v estrádnej sále MsDK. Prijali tak pozvanie pána primátora, ktorý už tradične začiatkom školského roka pozýva najmenších žiačikov mestských škôl, aby im zaželal veľa úspechov v ich náročnej práci.

okt
24

Kaštieľ v Humennom

21. októbra 2016 sa žiaci 7. ročníka spoločne so svojimi vyučujúcimi zúčastnili exkurzie kaštieľa v Humennom. Kaštieľ z roku 1610, ktorý koncom 19. storočia prestavali podľa vzoru francúzskych barokových zámkov, nás svojim interiérom a exteriérom veľmi príjemne prekvapil. Dnes je sídlom Vihorlatského múzea a v jeho priestoroch sme si prezreli umelecko-historickú expozíciu dobových interiérov, ktorá predstavuje bývanie šľachty od renesancie do začiatku 20. storočia.

okt
24

Prváci na návšteve v stomatologickej ambulancii

Človek sa od útleho veku učí dodržiavať hygienické návyky, pretože sú neodmysliteľnou súčasťou zdravého spôsobu života. Jedným z dôležitých prvkov prevencie je aj starostlivosť o chrup. 

okt
20

Deň jabĺk

Liga proti rakovine už po sedemnástykrát zrealizovala Týždeň proti rakovine, ktorý sa tento rok uskutočnil od 10. 10. do 16. 10. 2016. Jeho súčasťou bola preventívna kampaň, ktorej cieľom je motivovať ľudí k zdravému životnému štýlu.

okt
24

Pravda a múdrosť ukrytá v rozprávkach a povestiach

Počas piatkovej noci 14. 10. 2016 sa naša škola na chvíľu premenila na rozprávkový príbytok. Žiaci 5. a 6. ročníka si spolu so svojimi pani učiteľkami, Mgr. D. Babiakovou, Mgr. S. Goffovou, , PaedDr. M. Jackovou, Mgr. M. Korimovou, Mgr. Z. Mičejovou, Mgr. M. Novákovou, Mgr. A. Vasiľovou a Mgr. M. Vojtkovou, a s rozprávkovými bytosťami užívali piatkový večer prepletený množstvom aktivít a zábavy.

okt
20

Čarovná farbička

V piatkové popoludnie 14. 10. 2016 sa stretli mladí výtvarníci z 1. – 8. ročníka na 3. ročníku súťaže Čarovná farbička, aby sa popasovali s témou „Z rozprávky do rozprávky“. Pastelky, farby či štetce vykúzlili na výkresoch žiakov ilustrácie známych rozprávok či vlastné zaujímavé rozprávkové inšpirácie.