okt
10

Výstup na hrad Čičva

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa uskutočnil 26.ročník výstupu na 101 slovenských hradov a zámkov. Cieľom podujatia je oboznamovať návštevníkov s históriou a tradíciami slovenských pamiatok a taktiež prispieť k ochrane či úprave hradov a zámkov, ako aj okolitého prostredia.

okt
09

Skáčem, skáčeš, skáčeme

"Pohyb je spôsob zachovania existencie hmoty",  tak znie jeden z fyzikálnych Newtonových zákonov.

           O jeho objektívnej  platnosti by si dnes nedovolil pochybovať nikto. Ak uznáme, že človek je tou najvyššou organizovanou hmotou v prírode, zostáva pre nás záhadou, prečo nie sme schopní túto skutočnosť prijať a aplikovať ju v našom dennom živote. 

okt
09

Čítačka s písačkou

Dňa 5. 10. 2016 sa v Hornozemplínskej knižnici vo  Vranove n/T uskutočnilo vyhodnotenie literárnych a výtvarných prác  VIII. ročníka regionálnej súťaže ČÍTAČKA S PÍSAČKOU . V silnej konkurencii sa nestratili ani žiaci našej školy a tri mladé talenty zaujali porotu natoľko, že si odniesli krásne 1. miesta.

okt
06

Cezpoľný beh

V piatok 30.septembra sa v Lesíku 1.mája uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci.

okt
02

Chceme čítať (piataci v Hornozemplínskej knižnici)

V rámci vyučovania literatúry sa vo štvrtok naši piataci ocitli so svojimi pani učiteľkami slovenského jazyka a literatúry, Mgr. Simonou Goffovou a Mgr. Andreou Vasiľovou, v priestoroch Hornozemplínskej knižnice, aby sa stretli s bohatým svetom čítania a kníh.

okt
05

Na hudobno-zábavnom programe „Drogy a čo my“

V utorok a v stredu, 4. a 5. októbra, navštívili naši žiaci II. stupňa Mestský dom kultúry, kde sa zúčastnili na hudobno-zábavnom programe spojenom s besedou pod názvom „Drogy a čo my“. Tematika drog je stále aktuálna a dôsledky ich užívania hrozivé. Závislosti na tvrdých drogách, ale i na legálnych, ktorými sú predovšetkým alkohol a cigarety, pribúdajú.