apr
18

Štúrov Zvolen

stur miniPoslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Aj na našej škole sme usporiadali dňa 18.4.2018 školské kolo v dvoch kategóriách. A tu sú výsledky:


1.kategória
1.miesto Erika Barlová V.D
2.miesto Ema Demčíková VI.C
3.miesto Laura Šuličová IV.C

 

2.kategória
1.miesto Samuel Saladiak VIII.B
2.miesto Miroslav Leško VII.C
3.miesto Aleš Novysedlák VII.B

  • sz