apr
24

Múzeum v Hanušovciach, Archeopark

archeopark miniJedinečný priestor na učenie sa prežili žiaci III.C triedy v utorok 24. apríla 2018. Kto by nechcel cestovať v čase? Zažiť skutočnosti poznané len z kníh? Nie úplne, ale dosť reálne takúto možnosť ponúka Archeopark Živá archeológia. Po prekročení brány palisády, oddeľujúcej 21. storočie od troch stoviek storočí.
Archeopark ponúka poznanie piatich základných období praveku a včasného stredoveku prostredníctvom piatich obydlí a ich vybavenia, ako aj prostredníctvom rôznych technologických zariadení a políčok. Hlavne však poskytuje živú aktivitu ľudí, dotyk s matériou i fantáziou a obrovský priestor na interaktívne činnosti.

  • IMG_20180424_104115
  • IMG_20180424_110609
  • IMG_20180424_113208
  • IMG_20180424_113344