apr
20

Biblická olympiáda ECAV

ecav miniDňa 20. apríla 2018 sa na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove konalo seniorálne kolo biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili tieto žiačky: Laura Ravasová (3.B), Ľuboslava Demková (4.A), Stela Saladiaková (4.C), Juliana Tarčinská (5.B). Teší nás, že Julka Tarčinská obsadila v 2. kategórii krásne 1. miesto. Žiačky 1. stupňa pripravovala Mgr. Kristína Vargovčáková a víťazku J. Tarčinskú Mgr. Martin Vargovčák. Víťazke úprimne blahoželáme.