apr
30

Kostelničákov ornament

kor miniTohto roku pripravila Spojená škola v Spišskej Starej Vsi už 15. ročník medzinárodnej súťaže Kostelničákov ornament, ktorá sa koná na počesť maliara, slávneho rodáka z tohto mestečka, Štefana Leonarda Kostelničáka. Bol to umelec - predstaviteľ ľudovej ornamentiky, ktorý sa zaslúžil o rozvoj ornamentálnej tvorby, jej zdokonalenie a povýšenie na umeleckú úroveň. Tejto súťaže sa každoročne svojimi výtvarnými prácami zúčastňujú aj naši žiaci s veľmi peknými úspechmi. V tomto ročníku si prevzali ocenenie za I. miesto na vernisáži, ktorá a konala 30.apríla 2018 v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi, aj naše žiačky: Noemi Mitriková z II. A triedy, ktorú pripravila p. uč Mgr. H. Borošová, v kategórii 1. - 4. roč. a Andrea a Karolína Krankotove z IX. C triedy, pod vedením p. uč. Mgr. Ľ. Caklovej, v kat. 5.-9. r. ZŠ.

Srdečne blahoželáme!

  • IMG_3951
  • IMG_3955
  • IMG_3958
  • IMG_3972
  • IMG_3973
  • IMG_3974
  • IMG_3975
  • IMG_3977