apr
18

Štúrov Zvolen

stur miniPoslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Aj na našej škole sme usporiadali dňa 18.4.2018 školské kolo v dvoch kategóriách. A tu sú výsledky:

apr
17

Návšteva HaZZ

hasic miniV dňoch 16. – 17. 4. 2018 sa deti zo školského klubu vybrali navštíviť hasičov na hasičskú stanicu. Deti sa mali možnosť dozvedieť ako vyzerá bežný deň na hasičskej stanici. Hasiči im názorne ukázali nástroje, ktoré pri svojej práci používajú, vysvetlili aj to aké auto zasahuje pri rôznych udalostiach – pri požiari domu, pri nehode na ceste alebo pri požiari v lese. Ukázali tiež dôležitú súčasť hasičskej výbavy a to rôzne vysielačky či signalizačné zariadenia, bez ktorých by sa nezaobišli. Deťom predviedli sirény a majáky na autách, vyskúšali si prilby, ktoré používajú pri výjazde. Deti boli prekvapené, že už do jednej minúty od signálu musia hasiči vyraziť na cestu.

apr
16

Slávik Slovenska 2018

slavik mini16. apríla sa na našej škole rozozvučala ľudová pieseň. Konala sa už tradičná súťaž Slávik Slovenska. Súťažilo 27 spevákov v troch kategóriách. Každý súťažiaci zaspieval dve ľudové piesne. Porota v zložení Mgr. Dana Kolesárová, Mgr. Marta Šofranková a Mgr. Simona Goffová mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Napokon rozhodla takto:

apr
13

Deň narcisov

narcis mini13. apríla sme sa už tradične zapojili do verejnej zbierky Deň narcisov. Pripnutím žltého narcisu na odev sme podporili myšlienku spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi o svoje zdravie. Žiaci 4. ročníka mali k tomuto dňu prednášku, s Mgr. Jurčovou z Hornozemplínskeho osvetového strediska.

apr
11

Biologická olympiáda

biolymp miniRozmanitosť prírodných prvkov našej Zeme je obrovská. Trocha podrobnejšie spoznať tento rozmanitý svet živočíchov, rastlín a neživých prírodnín v našom najbližšom okolí, v našej vlasti, umožňuje Biologická olympiáda – kategória E. Súťaž Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti je rozčlenená na odbornosti: botanika, zoológia a geológia.
Dňa 11. 4. 2018 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konal už 52. ročník okresného kola biologickej olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí sa umiestnili takto:

apr
13

Noc s Jánošíkom

nocvskole miniDňa 13. 4. 2018 sa v našej škole uskutočnilo už dobre známe podujatie Noc v škole, no tentokrát bola naša noc venovaná postave Jánošíka. Práve pred 330 rokmi sa narodil tento toľkými povesťami opradený junák a my sme si takto chceli priblížiť jeho krátky búrlivý život i skutky. Žiakov 6. a 7. ročníka v úvode potešila krátka scénka Na skle maľované, ktorú si pripravili žiaci Divadelného krúžku pod vedením pani učiteľky Mgr. Babiakovej. Súčasťou dramatizácie bolo aj symbolické popravenie Jánošíka zavesením na hák. Diváci odmenili svojich spolužiakov – hercov potleskom a následne sa rozdelili do skupín.

apr
05

Maja a Vilko

zapis miniRozprávkové postavičky včielka Maja a jej kamarát Vilko vítali vo štvrtkové popoludnie 5.4.2018 v našej škole budúcich prváčikov. Deti, mnohé nesmelo, plné očakávania, ale aj radosti z nového, nepoznaného sveta v sprievode svojich rodičov prišli v tento deň na slávnostný zápisu do 1. ročníka. Sviatočne vyzdobené priestory školy, veselý a pútavý program v podaní žiakov, ktorých pripravili naši pedagógovia, srdečné a podnetné príhovory vedúcich pracovníkov školy  boli príjemným spestrením neobvyklej udalosti, ktorá svojou vážnosťou zanecháva v osobnosti mladého človeka prvú dôležitú stopu na ceste, ktorá sa pomaly vinie a odpútava od obdobia hier do obdobia povinností.