apr
24

Múzeum v Hanušovciach, Archeopark

archeopark miniJedinečný priestor na učenie sa prežili žiaci III.C triedy v utorok 24. apríla 2018. Kto by nechcel cestovať v čase? Zažiť skutočnosti poznané len z kníh? Nie úplne, ale dosť reálne takúto možnosť ponúka Archeopark Živá archeológia. Po prekročení brány palisády, oddeľujúcej 21. storočie od troch stoviek storočí.
Archeopark ponúka poznanie piatich základných období praveku a včasného stredoveku prostredníctvom piatich obydlí a ich vybavenia, ako aj prostredníctvom rôznych technologických zariadení a políčok. Hlavne však poskytuje živú aktivitu ľudí, dotyk s matériou i fantáziou a obrovský priestor na interaktívne činnosti.

apr
23

Eko-deň v jaskyni Zlá diera

zladiera miniDeň Zeme si pripomenuli aj šiestaci a to svojím eko-dňom v jaskyni Zlá diera, ktorú navštívili spolu s triednymi učiteľmi dňa 23. 4. 2018. Jaskyňasa nachádza v pohorí Bachureň a pre žiakov bola atraktívna tým, že nie je osvetlená a tak v prilbách, s baterkami objavovali rôzne zákutia tejto tajomnej jaskyne.

apr
20

Biblická olympiáda ECAV

ecav miniDňa 20. apríla 2018 sa na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove konalo seniorálne kolo biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili tieto žiačky: Laura Ravasová (3.B), Ľuboslava Demková (4.A), Stela Saladiaková (4.C), Juliana Tarčinská (5.B). Teší nás, že Julka Tarčinská obsadila v 2. kategórii krásne 1. miesto. Žiačky 1. stupňa pripravovala Mgr. Kristína Vargovčáková a víťazku J. Tarčinskú Mgr. Martin Vargovčák. Víťazke úprimne blahoželáme.

apr
20

Deň Zeme

Usmievajúce sa slniečko, zelená trávička, rozkvitnuté rastlinky, či spev vtáčikov sú dôkaz prebúdzajúcej sa prírody. Prvé poznatky o týchto pokladoch na našej planéte Zem a o prírode vôbec získavajú naši druháčikovia na vyučovacích hodinách, vo väčšej miere v učive prvouky. Overiť si svoje poznatky, chrániť, zveľaďovať a prehlbovať lásku k darom Zeme si pripomenuli aj 20.4.2018, kedy si v rámci ekologicky motivovaného medzinárodného sviatku Dňa Zeme (ktorý sa viaže k 22. aprílu), vyhrnuli rukávy a čistili okolie školy od odpadkov, ktoré si tu „zabudli“ žiaci našej školy. V triedach si hravou formou pripomenuli dôležitosť ochrany prírody a života na našej planéte Zem.

  • SAM_2429
  • SAM_2430
  • SAM_2433
  • SAM_2434
  • SAM_2435
  • SAM_2436
  • SAM_2437
  • SAM_2438
  • SAM_2439
  • SAM_2440
apr
20

Otváranie studničky

studnicka miniKaždé ročné obdobie sa spája s neobyčajnými zvyklosťami. Tak je tomu aj na jar. Jednou zo zvyklostí a ľudových tradícií je Otváranie studničky. Dňa 20. apríla 2018 druháci z ŠKD vyčistili okolie studničky na Dobrianskeho ulici a otvorili ju symbolickým kľúčikom a prútikom. Zaželali jej, aby vždycky čistá bola a všetkých smädných napájala. Deti svojou aktivitou vyjadrili svoju lásku k prírode a uvedomili si dôležitosť jej ochrany.

apr
20

Eko-deň na Kapušianskom hrade

kapusany mini20.4.2018, pri príležitosti dňa Zeme, sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili eko-dňa na Kapušianskom hrade. Zrúcaninou hradu nás sprevádzal p. Petrásek, ktorý nám porozprával zaujímavosti o hrade a okolí, a umožnil aj výstup na hradnú vežu. Okrem toho, že žiaci zvládli výstup na hrad výborne, vypracovali aj niekoľko zadaní v pracovnom liste. Tento eko-deň určite nezostane bez krásnych spomienok na čarokrásny výhľad, záhadné zákutia hradu či kúsok histórie, ktoré umocnili pozitívne dojmy z pekného dňa.

apr
19

Slávici z lavice

slavici miniDňa 19.04.2018 sa v Centre voľného času konalo obvodové kolo súťaže v interpretácii modernej piesne Slávici z lavice. Súťažilo sa v IV. kategóriách: I. kat. (1. – 4. roč. ZŠ), II. kat. (5. – 6.roč. ZŠ), III. kat. (7. – 9. roč. ZŠ), IV. kat. (stredné školy). Súťaže sa zúčastnilo 21 súťažiacich. Našu školu reprezentovalo 7 mladých spevákov a po prvýkrát ich sprevádzala naša školská kapela.
V 1. kategórii si krásne 2. miesto vyspievala Soňa Hermanovská a 3 . miesto Richard Vasilko. V 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Nina Mrusková a na 2. mieste Ema Demčíková. V krajskom kole bude našu školu reprezentovať Nina Mrusková, ktorej budeme držať palce.