nov
23

Oči plné oblohy

Dňa 20.10. 2017 sa aj v našej školičke uskutočnila noc v škole pod záštitou Medzinárodného dňa školských knižníc. Celé podujatie sme nazvali Deň Milana Rastislava Štefánika s podnázvom Oči plné oblohy. Naši starší žiaci hravou a zábavnou formou pod vedením svojich učiteľov šikovne zvládli stanovené disciplíny a úlohy.

nov
09

Piataci sa učili plávať

V uplynulom mesiaci október naša škola realizovala plavecký výcvik pre našich piatakov. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti a vytvoriť pozitívny vzťah k vodnému prostrediu.

nov
05

Planetárium v Košiciach

Štvrtáci v dňoch 24. a 25. 10 2017 navštívili planetárium v Košiciach. Zaujímavá prezentácia na tému: „Naprieč slnečnou sústavou“, poskytla žiakom možnosť rozšíriť si vedomosti o vzniku, vývoji slnečnej sústavy, o procesoch formovania Zeme a ďalších planét v slnečnej sústave. Žiaci si vďaka prednáške viac uvedomili krehkosť našej planéty vo vesmíre a väčšiu potrebu chrániť našu ZEM.

nov
05

KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU

Dňa 26. 10. 2017 sa v priestoroch MsDK vo Vranove nad Topľou konalo vyhodnotenie regionálnej súťaže KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU. Kvalitu zaslaných prác posudzoval vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, jazykovedec a spisovateľ Peter Karpinský.

nov
01

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. V tomto roku to bolo 23. októbra. Hlavným cieľom je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Do oslavy knihy sa zapojili aj žiaci 1. až 4. ročníka našej školy rôznymi zábavnými formami práce s knihou.

nov
01

Slávnostné otvorenie atletického areálu

25. október 2017 za zapísal do histórie našej školy ako veľmi významný deň. Po vyše dvoch mesiacoch bol sprístupnený zrekonštruovaný športový areál.
Dôležitej udalosti sa zúčastnili primátor mesta Vranov n/T Ing. Ján Ragan, prednosta mestského úradu Ing. Imrich Konya, vedúca oddelenia školstva vo Vranove n/T PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúci oddelení, riaditeľ školy Mgr. Milan Bendik a pani zástupkyne Mgr. Andrea Sabolová a Mgr. Imgrid Imrichová, riaditelia základných a stredných škôl vo Vranove n/T a konateľ firmy SPORT REAL NITRA Ing. Roman Moravčík.

okt
25

Deň jabĺk

Jablko je vo výžive poklad. Už grécky lekár Hippokrates predpisoval jablká proti črevným infekciám, pľúcnym ochoreniam, srdcovej slabosti a pri nedostatočnej funkcii obličiek. Žiadne iné ovocie sa v minulosti tak často nevyužívalo v ľudovom lekárstve ako práve jablko. Každý šťavnatý kúsok zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dobre zasýti. Veľmi veľa výživných látok sa nachádza už v šupke, preto by sa pri konzumácii nemalo šúpať.