apr
04

Slávnostný zápis do 1. ročníka

zapis1 miniDňa 4.4.2019 sa naša škola premenila na rozprávkovú krajinu. Odohrávala sa v nej veľká udalosť. Kozliatka, ich mama a vĺčik v podaní žiakov IV. A triedy privítali budúcich prváčikov, ich rodičov a známych na slávnostnom zápise detí do 1. ročníka. Mnohí plní očakávania a zvedavosti, niektorí smelší a iní zas bojazlivejší sledovali so svojimi blízkymi milé slová p. zástupkyne Mgr. I. Imrichovej, či príhovor p. riaditeľa Mgr. M. Bendika. Kultúrny program, v ktorom sa predstavili aj členovia súboru Cifroško a mažoretky, potešil všetkých prítomných. V triedach, ktoré vyzdobili p. učiteľky z 1. stupňa, si budúci prváčikovia vyskúšali vedomosti a zručnosti pri vypracovávaní zábavných úloh. Odmenou im bol pamätný list a čakalo ich aj krásne prekvapenie – darček, ktorý vyrobili p. vychovávateľky s deťmi v ŠKD.

Poďakovanie za spríjemnenie tejto slávnostnej udalosti patrí pedagógom PaedDr. J. Kolesárovej, Mgr. D. Kolesárovej, p. vychovávateľke M. Holpovej, Mgr. P. Kocákovi, Mgr. P. Šofrankovi, Mgr. M. Borošovi a všetkým účinkujúcim.
Zápisu sa zúčastnili aj pozvaní hostia: PaedDr. Marianna Lapčáková, vedúca oddelenia školstva, Mgr. Bibiána Lancíková riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a p. Helena Vasiľová, riaditeľka Materskej školy na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou a p. Emília Nováková, riaditeľka Materskej školy Okulka vo Vranove nad Topľou.
Budúcim prváčikom želáme šťastné kroky nielen pri zdolávaní školských povinností. Ich rodičom ďakujeme za dôveru, ktorú nám prejavili výberom našej školy pre vzdelávanie svojich ratolestí.

 • dsc_0012
 • dsc_0016
 • dsc_0019
 • dsc_0022
 • dsc_0039
 • dsc_0059
 • dsc_0067
 • dsc_0071
 • dsc_0075
 • dsc_0080
 • dsc_0085
 • dsc_0095