apr
17

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici nášho okresu na matematickej olympiáde. Aj tento rok v kategórii Z6, Z7 a Z8 sme medzi nimi mali zastúpenie, a to nielen hocijaké... Našu školu v kategórii Z8 úspešne reprezentoval Aleš Novysedlák z 8.B, ktorý skončil na 1. mieste a Katarína Kaňuchová z 8.D na 3. mieste. V kategórii Z7 sa na 3. mieste umiestnil Richard Melniček zo 7.C. Úspešnými riešiteľmi boli aj Ondrej Alex Henkeľ zo 7.A, ktorý skončil na 6. mieste a Ingrid Tkáčová zo 7.B na mieste siedmom. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali blahoželáme a ďakujeme. Šikovným riešiteľom želáme ešte veľa ďalších úspechov...