dec
03

Beseda o sebapoškodzovaní

bos1 miniSebapoškodzovanie je téma nie ľahká, no o to viac potrebná k verejnej diskusii. Je to správanie, ktorého cieľom je poškodenie telesnej integrity bez vedomého a cieleného zámeru zomrieť. Jedná sa o úmyselné poškodzovanie – zraňovanie vlastného tela alebo jeho časti bez zámeru spáchať samovraždu. Ide skôr o spôsob zvládania svojich emócií, ktoré sa zdajú byť príliš bolestné, aby mohli byť vyjadrené slovami. Vychádzajúc zo štatistík vieme, že postihuje hlavne mladú generáciu. Preto sme sa rozhodli venovať v rámci prevencie aj tejto téme a zrealizovali sme besedu pre našich žiakov 9. ročníka, ktorú viedla Mgr. Martina Jurčová z HZOS. Rozprávali sme o tom, čo je sebapoškodzovanie odborne nazývané automutilácia. Aké sú jeho príčiny, dôsledky, cieľové skupiny a ako sa dá liečiť.

  • img_20181203_090408
  • img_20181203_090430
  • img_20181203_090440