dec
13

PYTAGORIÁDA

pyt miniCieľom matematickej súťaže PYTAGORIÁDA je nielen podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti, ale aj podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, či rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike. V tejto súťaži okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. V kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). A v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo). 

V školskom roku 2018/2019 prebieha už 40. ročník tejto súťaže a ani v tomto roku sa naši žiaci 3. až 8. ročníka v školskom kole, ktoré prebehlo 12. a 13. decembra, nedali zahanbiť. 

Medzi tretiakmi v kategórii P3 boli úspešní títo žiaci: 1. Viktor Kóňa (III.B), 2. Katarína Zajícová (III.B), 3. Matúš Novikmec (III.B), 4. Noemi Mitríková (III.A).

Štvrtácka P4 bola ešte úspešnejšia: 1. Milan Gešperík (IV.A), 2. Adam Jakubo (IV. A), 3. Michael Kozák (IV.B), 4. Tamara Furková (IV.D), 5 Mária Sabolová (IV.D), 6. Samuel Kolesár (IV.A), 7. Tomáš Kalman (IV.B), 8. Gabriel Šmatko (IV.D), 9. Dominika Petríková (IV.A), 10. Laura Ravasová (IV.B).

V kategoriách P5, P6, P7 a P8 sa súťaže zúčastnilo 57 žiakov, z nich bolo 20 úspešných. Právo reprezentovať školu si v okresnom kole vybojovala trojica najlepších.

P5    1. Patrik Macuga 11+8 =19b
       2. Simona Janová 10+9 = 19b
       3. Natália Keblešová 11+7 = 18b

P6   1. Juliána Tarčinská 11+7 =18b
       2. Šimon Havrila 12+5 =17b
       3. Emília Kaňuchová 11+6 =17b

P7   1. Mária Mihalčinová 11+9 = 20b
       2. Igor Višňovský 10+6 = 16b
       3. Ingrid Tkáčová 10+5 =15b

P8   1. Ondrej Lehončák 12+9 = 21b
       2. Alex Novvsedlák 11+8 = 19b
       3. Katarína Kaňuchová 10+9 = 19b

Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole..... Aj vďaka našim výborným učiteľom môžu žiaci poznatky získané na vyučovaní využívať v takýchto súťažiach.

  • sam_3595
  • sam_3596
  • sam_3597
  • sam_3598
  • sam_3599