feb
07

Geografická olympiáda

og miniDňa 7. februára 2019 sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. Počas písomnej a praktickej časti preukázali svoje vedomosti a zručnosti z geografie, čím úspešne reprezentovali našu školu.
Úspešnými riešiteľmi boli všetci (S. Duhoňová, L. Šuličová, Z. Mičejová, M. Ihnát, a M. Kozák). Najlepšie sa však darilo Stelke Saladiakovej (5.B), ktorá skončila vo svojej kategórii na peknom 3. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. Andrea Sabolová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa nielen geografických úspechov.