feb
28

Beseda na SČK

sck logo miniV dňoch 26.2 – 28. 2. 2019 mali naši žiaci 7. ročníka vyučovaciu hodinu biológie v priestoroch Červeného kríža. Inštruktorka prvej pomoci pani Kertisová im predniesla súbor základných zásad, postupov a sled kardiopulmonálnej resuscitácie (srdcovo-pľúcne oživovanie) a prvej pomoci pri dusení sa. Vedomosti a informácie z besedy si žiaci mohli vyskúšať na figurínach.
Poskytnutie prvej pomoci je nevyhnutné v prípade bezvedomia, ktoré môže vzniknúť následkom úrazu, pádu, autonehody, infarktu, nízkej hladiny cukru - diabetici, epileptického záchvatu...
Odborný výklad a názorná prezentácia spolu s možnosťou vyskúšania si poskytnutia prvej pomoci na figuríne boli zážitkovým spestrením hodín biológie a zaujímavou skúsenosťou pre našich žiakov.

  • 20190226_085356-1
  • 20190226_085440-1
  • 20190226_090417-1
  • 20190226_090438
  • 20190226_091353-1
  • 20190226_091434-1
  • 20190226_091558-1