máj
31

Po stopách Dunaja

bvb mini„Cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším.“
Žiaci ôsmeho ročníka sa za uplynulé dni naozaj obohatili. A to o skúsenosti, zážitky a nové obzory. V termíne od 29. - 31. mája 2019 navštívili tri hlavné mestá, ktorými preteká najdlhšia rieka v Európskej únii. V našom hlavnom meste sa pokochali krásnym výhľadom z nádvoria Bratislavského hradu, spočítali schody k budove parlamentu, vychutnali si prehliadku historického centra s miestnym sprievodcom. Po zaslúženom oddychu vyšli ráno v ústrety novým zážitkom do hlavného mesta Rakúska. Vo Viedni ich najskôr čakala autobusová prehliadka – Uno City, Prater, okružná trieda Ring, Opera, Námestie Márie Terézie, Hofburg, Parlament, Radnica, Univerzita a Votívny kostol. Ďalej nasledovala pešia prehliadka s miestnou sprievodkyňou, počas ktorej sa žiakom okrem iného veľmi páčila Katedrála sv. Štefana a druhý najväčší viedenský palácový komplex - zámok Belvedér.

máj
27

Škola lesnej múdrosti

slm miniPrváci si v rámci aktivít, ktoré im pripravili zamestnanci štátneho podniku Lesy SR, mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti v poznávaní ihličnatých a listnatých stromov, lesných zvierat a rozlišovaní prírodnín podľa vône. Pohybovú zdatnosť si vyskúšali v behu s prekážkami a v hode šiškou na cieľ.
Za príjemné a poučné chvíle im patrí naše poďakovanie.

máj
24

Týždeň otvorenej školy – piatok 24.5.2019

od01Dnešným dňom sa zavŕšil maratón pestrých aktivít v rámci podujatia Týždeň otvorenej školy. Posledný deň bol venovaný tak umeniu, a to výtvarnému i slovnému, ako aj právu. Mali sme možnosť vidieť rôzne výtvarné techniky, ako sú enkaustika a recyklopletenie (Mgr. M. Šofranková), patchwork (p. S. Bošková), quilling (Mgr. M. Borošová), papierové pletenie košíkov (p. A. Lepotová a Mgr. A. Mydlová). Výtvarné techniky koláže, ventiláže a mramorovania predviedli Mgr. H. Borošová a Mgr. V. Puškárová.
Umenie slova preukázali svojimi prezentáciami víťazka celoslovenského kola v Olympiáde z ruského jazyka V. Ambrozyová a S. Saladiak, víťaz obvodného kola z Olympiády v nemeckom jazyku. Podujatie pripravila Mgr. Ľ. Caklová.
Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili školského kola Olympiády ľudských práv. Cieľom súťaže bolo vzbudiť u žiakov záujem o problematiku ľudských práv. Podujatie pripravila Mgr. S. Prócová.

máj
23

Týždeň otvorenej školy – štvrtok 23.05.2019

od01Štvrtý deň týždňa otvorenej školy priniesol ďalšie nezabudnuteľné okamihy. V prvej časti sa žiaci 5. a 6. ročníka dozvedeli mnohé zaujímavé informácie prostredníctvom prezentácie „Mobil ako ho nepoznáme“. Žiaci Šimon Gdovec a Dominik Ivanov z triedy 9.A ponúkli svojim spolužiakom netradičný pohľad na vplyv používania mobilu na život človeka.  V školskej telocvični si žiaci našej školy mohli vychutnať koncert školskej kapely pod novým názvom „ŤAHÁK“, v ktorom sa žiakom a učiteľom predstavili jej členovia: S. Dobranská, J. Duhoňová (7.A), N. Mrusková, E. Demčíková, M. Vancák (7.C), J. Mičej (8.A), M. Stavný, R. Dzivák (8.D), A. Škripová (9.B), H. Kocáková (bývala žiačka našej školy), Mgr. M. Boroš a Mgr. P. Šofranko. V úvode koncertu bolo pokrstené nové CD skupiny. Krstnými rodičmi boli riaditeľ školy Mgr. M. Bendik a celoslovenská víťazka súťaže Slávik Slovenska 2018 a bývala žiačka H. Kocáková. Spevácke výkony našich talentovaných spevákov boli ocenené neutíchajúcim potleskom.

máj
22

Týždeň otvorenej školy – streda 22.05.2019

od01Stred týždňa otvorenej školy ponúkol žiakom dve zaujímavé akcie. Do hlavnej s názvom Bezpečne na cestách boli zapojení žiaci tretieho a piateho ročníka. Postupne sa popasovali s úlohami týkajúcimi sa cestnej premávky a bezpečnosti. Vyfarbovali dopravné značky, určovali ich druh a názov; hádali dopravné hádanky; zúčastnili sa vedomostnej súťaže. Tretiaci si precvičili jazdu vpred a cúvanie na štvorkolkách, piataci sa „točili“ okolo bicykla – čakala ich prezentácia o histórii bicykla, prednáška o údržbe bicykla spojená s názornými ukážkami, ako aj súťaž družstiev v jazde zručnosti na bicykli s využitím prekážok. Po absolvovaní súťažných disciplín čakalo na žiakov stanovište Červeného kríža s ukážkami poskytovania prvej pomoci, ako aj prehliadka vozidiel Policajného zboru SR. Ďalšia zaujímavá aktivita mala názov Technika na dosah. Jej hlavnými aktérmi boli roboty skonštruované našimi žiakmi. Všetci mali možnosť spestriť si vyučovanie ukážkami robotického hokeja, robotického škorpióna a 3D tlačiarne, ako aj robota ochrancu a parného stroja.

máj
23

Predškoláci na návšteve u prvákov

pnp miniPočas dní otvorených dverí navštívili 23. mája našu školu aj deti a pani učiteľky z MŠ Okulka.
Budúci prváci si medzi žiakmi I. B triedy vyskúšali ako sa sedí v školských laviciach a dozvedeli sa, čo ich od septembra v škole čaká. V rôznych aktivitách ukázali svoje vedomosti a zručnosti v poznávaní písmen, čísel, geometrických tvarov, prírody, zvieratiek. Príjemnú atmosféru dotvorili spoločné básne, pesničky spojené s pohybom, hudbou a dramatizácia rozprávky.
Predškoláci si z návštevy v prváckej triede odniesli okrem pekných zážitkov aj diplom Múdra sovička a malé sladkosti. Veríme, že z nich budú o pár mesiacov veselí a usilovní prváci.

máj
21

Čarovný štetec a zázračná farbička

cszf miniOddelenie estetiky v CVČ vo Vranove n/T už po 20.-krát pripravilo pre žiakov z vranovských škôl kreatívne súťaže. Dňa 21.5.2019 súťaž "Čarovný štetec a zázračná farbička". kde si malí umelci vytvárali farbičkami, či štetcom obrázky na tému v I. a II. kategórii "Môj šťastný deň" a v III. kategórii "Práva detí v rôznych kútoch sveta". Aj našu školu navštevujú talentovaní žiaci, ktorým nie je cudzie čarovanie štetcom či farbičkami, o čom svedčia ocenenia z tejto súťaže:
I. kategória 2. miesto Eliška Tatárová IV. A (Mgr. M. Šofranková), cena za kompozíciu Lucia Mišková III. C (Mgr. D. Kráľová); II. kategória 1. miesto Ema Velčková VI. B (Mgr. K. Antošová), 2. miesto Tamara Ivanová V. B (Mgr. M. Vojtková); III. kategória 1. miesto Simona Chovancová VIII. A (Mgr. M. Borošová). Tvorivé myslenie a zručnosť v modelovaní s hlinou si vyskúšali malí umelci dňa 29.5.2019 v súťaži "Hlinená krása" s témou "Nádherná fantazijná bytosť".