apr
17

Pytagoriáda - okresné kolo

pytag miniDňa 26. a 27. 3. 2019 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo 40. ročníka Pytagoriády kat. P3, P4, P5 a P6, P7, P8 t.j. 3. – 8. ročník ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií. Súťažiaci z každej kategórie riešili tak, ako v školskom kole, 15 úloh počas 60 minút, za ktoré mohli získať 15 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 10 bodov a za každé ušetrené 4 celé minúty do 60 minút mu bol pridelený 1 bod. Úlohy opravovala komisia v zložení – predseda komisie Mgr. I. Demčák, ZŠ Lúčna, členovia – Mgr. M. Boroš, ZŠ Sídlisko II a Mgr. I. Filičková, ZŠ Juh, Vranov nad Topľou.

Veľmi nás tešia úspechy našich žiakov v kategóriách P3, P4, P5, P7. Tu sú naši matematici na stupni víťazov:

P3: 1. miesto: Viktor Kóňa, III.B - príprava Mgr. Mária Čuchranová
P4: 1. miesto: Milan Gešperík, IV.A - príprava PaedDr. Jarmila Kolesárová
P7: 1. miesto: Mária Mihalčinová, VII.A - príprava Mgr. Matúš Boroš

Darilo sa aj ďalším našim žiakom v kategóriách P4 a P5, ktorí získali potrebných aspoň 10 bodov a boli úspešní:

P4: 7. miesto: Jakubo Adam, IV.A - úspešný riešiteľ, príprava PaedDr. Jarmila Kolesárová
      8. miesto: Kozák Michael, IV.B - úspešný riešiteľ, príprava Mgr. Dagmar Hrehová

P5: 6. miesto: Natália Keblešová, V.B - úspešná riešiteľka, príprava Mgr. Milan Bednár

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným žiakom srdečne blahoželáme!