sep
04

Boli a či neboli?

zsr miniUž sa chystaj do školy! Leto prešlo nebadane, opäť sme pri školskej bráne. Ulica je plná detí, do školičky každé letí. V rúčkach kvietky, v očkách strach, otázočky na perách.
Základná škola Sídlisko II privítala svojich žiakov i nových prváčikov s rodičmi otvorenou bránou. Ráno 3. septembra 2018 o 8.00 h. v areáli školy zaznela štátna hymna a vedenie školy: pán riaditeľ a pani zástupkyne pre I. a II. stupeň už slávnostne otvárali nový školský rok 2018/2019. Po nej sa prihovorili básňou dve žiačky z VIII.A. Krásnu ľudovú pieseň zaspievala siedmačka a hrou na akordeón ju sprevádzal pán učiteľ. Tóny hudby rozvírili dav detí. V rytme sa pohybovali tanečnice skupiny Varanovia v kostýmoch myšiek v bodkovaných sukničkách. Žiačky IV.A milým veršom a rýmom oslovili tých najmenších a nových školáčikov, s ktorými dnes prišli aj rodičia. Tento deň je pre nich slávnostný a určite si ho budú dlho pamätať.
Veď ísť do veľkej školy, mať tašku a kopec zošitov, to už je vážnejšia vec, než hrávať sa s hračkami. Naučím sa čítať dnes? Budem mať čas chlebík zjesť? S kým v lavici budem sedieť? A či budem všetko vedieť? Aj slnko sa na prváčikov zhora usmievalo a volalo. Prestaňte sa, deti, mračiť, v škole sa vám bude páčiť!
Aj pán riaditeľ Mgr.M.Bendik rozohnal mraky strachu. Prihovoril sa všetkým, privítal prvákov i starších žiakov. Zaželal všetkým žiakom i zamestnancom pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vzájomnej tolerancie.
Aby prváčikovia a ich rodičia dostali všetky základné informácie, prihovorila sa aj p.B.Pariľáková, ktorá rodičom poskytla najdôležitejšie údaje o fungovaní ŠKD (Školského klubu detí).
Po slávnostnom otvorení si učitelia odviedli svojich žiakov do tried.
Milí žiaci, šikovnosť – to nie sú čary. Tak nech sa vám v škole darí!

 • dsc_1425
 • dsc_1426
 • dsc_1427
 • dsc_1428
 • dsc_1429
 • dsc_1430
 • dsc_1431
 • dsc_1432
 • dsc_1433
 • dsc_1434
 • dsc_1435
 • dsc_1436
 • dsc_1437
 • dsc_1438
 • dsc_1439
 • dsc_1440
 • dsc_1441
 • dsc_1442
 • dsc_1443
 • dsc_1444
 • dsc_1445
 • dsc_1446
 • dsc_1447
 • dsc_1448
 • dsc_1449
 • dsc_1450
 • dsc_1451
 • dsc_1452
 • dsc_1453
 • dsc_1454
 • dsc_1455
 • dsc_1456
 • dsc_1457
 • dsc_1458
 • dsc_1459
 • dsc_1460
 • dsc_1462
 • dsc_1463
 • dsc_1464