sep
05

Žiaci VI.C v Rádiu Regina Východ

regina miniDňa 5. septembra je tradične Deň otvorených dverí v Rádiu Regina Východ v Košiciach. Tohto roku sa tohto podujatia aktívne zúčastnili aj žiaci našej školy. Zasadli do lavíc v rozhlasovom štúdiu RTVS a zažili nevšedné vyučovanie. Matematiku ich vyučoval pán Milan Rendoš. Na slovenčine si zopakovali učivo o nárečiach s pánom Jozefom Palaščákom. Etika s pani Adriánou Jesenkovou bola v znamení rozhovorov o dobrote ľudského srdca. Prírodovedu viedol pán Peter Krišovský a učil žiakov poznávať našich vtáčikov - speváčikov. Hudobná výchova s finalistom súťaže Zem spieva pánom Štefanom Štecom sa žiakom páčila asi najviac. Prezreli si priestory, v ktorých sa nahrávajú rozhlasové relácie a hry. Zapájali sa do sprievodných aktivít pripravených pre návštevníkov DOD. Žiaci mali možnosť presvedčiť sa o pravdivosti sloganu: Rozhlas môžete aj vidieť, nielen počúvať.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11