feb
21

Ukážky prvej pomoci

sck logo mini„Ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne,
ale že ju neposkytnú vôbec. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.“

V dňoch 20. - 21. 2. 2020 absolvovali žiaci 7. ročníka vyučovaciu hodinu biológie v priestoroch Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou. V rámci nej sa žiaci dozvedeli cenné informácie o tom, ako vyzerá prvá pomoc, prečo je mimoriadne dôležitá ako ju správne poskytnúť. Prvá pomoc síce nenahrádza zdravotnícke ani lekárske ošetrenie, no je predpokladom jeho úspešnosti.
Riaditeľka vranovského Červeného kríža a inštruktorka prvej pomoci p. Marta Kertisová predviedla žiakom zásady prvej pomoci pri bezvedomí, úraze, páde, autonehode, infarkte, dusení sa, epileptickom záchvate i pri nízkej hladiny cukru u diabetikov.

Získané teoretické vedomosti si následne žiaci aj prakticky vyskúšali na figurínach. Išlo o zaujímavú skúsenosť pre našich žiakov a zároveň o zážitkové spestrenie hodiny biológie.

 • 20200220_081230
 • 20200220_085111
 • 20200220_090025
 • 20200220_090116
 • 20200220_091018
 • 20200220_091108
 • 20200220_091132
 • 20200220_091328
 • 20200220_091542
 • ck1
 • ck2
 • ck3
 • ck4
 • ck5