feb
23

TALENTY 2020

talenty miniV nedeľu 23. februára 2020 sa v tanečnej sále Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou konal už 29. ročník okresnej súťaže v speve ľudovej a populárnej piesne TALENTY 2020. Naša škola mala v tejto súťaži silné zastúpenie, reprezentovalo ju až 20 žiakov v kategóriách sólo a duo spev, sólisti inštrumentalisti a spevácke skupiny. Speváci a inštrumentalisti museli prejsť výberovým kolom. Vo finálovom kole v silnej konkurencii ukázali svoj talent a podali skvelé výkony, čo ocenila aj porota. Našich súťažiacich zaradila do jednotlivých pásiem:

POPULÁRNA PIESEŇ:

Zlaté pásmo:
Noemi Mitriková (4. A) , Ema Demčíková (8. C) , Nina Mrusková (8. C)

Strieborné pásmo:
Ján Štefanko (2. B)

ĽUDOVÁ PIESEŇ:

Zlaté pásmo:
Sólo a duo spev:
Jakub Ballek (4. B), Filip Ballek (5. B), Natália Kvočková (6. C)
Duo Ema Demčíková a Nina Mrusková (8. C) - priamy postup do krajského kola

Sólisti inštrumentalisti:
Katarína Kocáková (9. B) - hra na ústnej harmonike - priamy postup do krajského kola

Spevácke skupiny:
Chlapčenská spevácka skupina DFS Cifroško - návrh na postup do krajského kola
Dievčenská spevácka skupina DFS Cifroško - priamy postup do krajského kola

Strieborné pásmo:
Noemi Mitriková (4. A)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a postupujúcim folkloristom držíme palce na krajskej súťaži v Raslaviciach.
Žiakov pripravovali Mgr. Matúš Boroš, Mgr. Viera Kobielská, Mgr. Peter Kocák, Mgr. Danka Kolesárová, PaedDr. Jarmila Kolesárová a Mgr. Peter Šofranko.
Foto: HZOS Vranov nad Topľou

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 5
 • 6
 • 7
 • e
 • f
 • f1
 • g
 • x

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...