feb
21

Materinský jazyk

mj miniMaterinský jazyk – súčasť identity národa- je najsilnejším nástrojom na zachovanie jeho kultúrneho dedičstva. Je výnimočnou pokladnicou poznania, ktorou sa odovzdávajú skúsenosti, poznatky a tradície z pokolenia na pokolenie. 

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Jeho cieľom je pripomenutie, poznávanie  a precvičovanie materinského jazyka na celom svete.

Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami:

Prváčikovia sa preniesli pomocou rozprávkového príbehu do krajiny „Písmenkovo“, kde zachraňovali stratené písmenká a pomocou rôznych zaujímavých aktivít skladali, tvorili a spoznávali nové slová.

Žiaci 2. ročníka čítali známu rozprávku O Jankovi Hraškovi, reprodukovali text podľa obrázkovej osnovy, vytvorili spoločné leporelo. Svoju tvorivosť a slovnú zásobu si preverili aj v hre SCRABBLE.

Tretiaci si v prezentácii „Ako vznikol jazyk“ pripomenuli známe osobnosti, ktoré sa podieľali na ustanovení nášho spisovného jazyka, zdramatizovali rozprávku o Jankovi Hraškovi a tvorili komiks na tento príbeh, v kvíze sa pohrali so slovami zemplínskeho nárečia a overili si svoje čitateľské a recitátorské zručnosti.

Štvrtáci si  overili vedomosti o slovenskom jazyku v literárnom kvíze, v ktorom sa popasovali s otázkami literárnych pojmov, ukázali zručnosti v čitateľskej gramotnosti v práci s textom, či tvorivými úlohami o prísloviach a porekadlách. Prerozprávanie bájok, zarecitovanie básničiek, či interpretácia hádaniek, boli spestrením  zaujímavého podujatia. 

Náš materinský jazyk  slovenčina je kultúrnym dedičstvom nášho národa. Aj takýmito aktivitami si ho chránime a zveľaďujeme.

 • 1.roc_1-2
 • 1.roc_2-1
 • 1.roc_4-1
 • 1.roc_6-1
 • 20200221_090013-1
 • 20200221_114219-1
 • img-1582625888380
 • sam_4486
 • sam_4498
 • sam_4501
 • sam_4505

Materinský jazyk

 

Materinský jazyk – súčasť identity národa- je najsilnejším nástrojom na zachovanie jeho kultúrneho dedičstva . Je výnimočnou pokladnicou poznania,  ktorou sa odovzdávajú skúsenosti, poznatky a tradície z pokolenia na pokolenie.

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Jeho cieľom je pripomenutie,  poznávanie  a precvičovanie materinského jazyka na celom svete.

Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli  rôznymi aktivitami :

Prváčikovia sa preniesli pomocou rozprávkového príbehu do krajiny „Písmenkovo“, kde zachraňovali stratené písmenká a pomocou rôznych zaujímavých aktivít skladali, tvorili a spoznávali nové slová.

Žiaci 2. ročníka čítali známu rozprávku O Jankovi Hraškovi, reprodukovali text podľa obrázkovej osnovy, vytvorili spoločné leporelo. Svoju tvorivosť a slovnú zásobu si preverili aj v hre SCRABBLE.

Tretiaci si v prezentácii „Ako vznikol jazyk“ pripomenuli známe osobnosti, ktoré sa podieľali na ustanovení nášho spisovného jazyka, zdramatizovali rozprávku o Jankovi Hraškovi a tvorili komiks na tento príbeh, v kvíze sa pohrali so slovami zemplínskeho nárečia a overili si svoje čitateľské a recitátorské zručnosti.

Štvrtáci si  overili vedomosti o slovenskom jazyku v literárnom kvíze, v ktorom sa popasovali s otázkami literárnych pojmov, ukázali zručnosti v čitateľskej gramotnosti v práci s textom, či tvorivými úlohami o prísloviach a porekadlách. Prerozprávanie bájok, zarecitovanie básničiek, či interpretácia hádaniek,  boli spestrením  zaujímavého podujatia.

Náš materinský jazyk  slovenčina je kultúrnym dedičstvom nášho národa. Aj takýmito aktivitami si ho chránime a zveľaďujeme.