jún
29

Slávnostná rozlúčka deviatakov

rode miniV pondelok 29.6.2020 sa v átriu školy konala slávnostná rozlúčka žiakov 9.ročníka. Lúčili sa so školou, so svojimi triednymi učiteľmi, spolužiakmi i všetkými učiteľmi. 

V rámci veľmi pekného kultúrneho programu vystúpili s básňou T. Barnová a E. Fejková. Po príhovore riaditeľa školy nasledovalo odmeňovanie žiakov za reprezentáciu školy a výborné výsledky. Poďakovanie učiteľom za žiakov odzneli v podaní K. Kocákovej. V závere programu, počas ktorého nejednému deviatakovi vypadla slza dojatia, vystúpili s piesňou „Aj tak sme stále frajeri“ D. Grácová a J. Mičej v doprovode M. Stavného, R. Dziváka a R. Kubačkovej.

Všetkým deviatakom zo srdca želáme, aby sa im naďalej darilo v štúdiu tak dobre a s takými vynikajúcimi výsledkami, ako dosiahli na tejto základnej škole. Nech im nechýba radosť zo získavania vedomostí, úcta i vďačnosť svojim učiteľom a rodičom. Určite sa potešíme, ak nás poctia svojou návštevou a budú v dobrom spomínať na časy strávené na našej základnej škole. Ďakujeme za krásnu rozlúčku  a držíme im všetkým palce!

 • IMG_7223
 • IMG_7224
 • IMG_7225
 • IMG_7226
 • IMG_7227
 • IMG_7228
 • IMG_7229
 • IMG_7230
 • IMG_7231
 • IMG_7232
 • IMG_7233
 • IMG_7234
 • IMG_7235
 • IMG_7236
 • IMG_7237
 • IMG_7238
 • IMG_7241
 • IMG_7248
 • IMG_7249
 • IMG_7252
 • IMG_7253
 • IMG_7302
 • IMG_7304
 • IMG_7308
 • IMG_7344
 • IMG_7345
 • IMG_7346
 • IMG_7347
 • IMG_7349
 • IMG_7351
 • IMG_7352
 • IMG_7354
 • IMG_7355
 • IMG_7356
 • IMG_7358
 • IMG_7360
 • IMG_7362
 • IMG_7364
 • IMG_7366
 • IMG_7371
 • IMG_7372

Slávnostná rozlúčka deviatakov

<v:shape id="Obrázok_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="iZUS -

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...