feb
26

Dejepisná olympiáda

dejol mini„Ak potom ďalej budeš stúpať k výši, hodnejšia duša poskytne ti rady a povedie ťa po blaženej ríši.“

„Božská komédia“ Dante Alighieri

Už 13 rokov organizuje Slovenský inštitút mládeže Iuventa dejepisnú olympiádu. V tomto školskom roku bol hlavnou témou olympiády Stredovek, ktorý patrí medzi najdlhšie a zároveň najkontroverznejšie obdobia ľudských dejín. Zatiaľ čo jedni v ňom vidia obdobie úpadku, biedy a zaostalosti, iní v ňom hľadajú inšpiráciu ako v čase čistých ideálov, úprimnej viery či hrdinských skutkov a cti. Pravda, ako to už býva, je niekde uprostred.

Hlavným poslaním olympiády je popularizácia histórie medzi žiakmi i vzbudenie záujmu o dejiny medzi mladými ľuďmi. Olympiáda sa konala pod odborným garantom súťaže Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia prebiehala olympiáda online formou. V okresnom kole boli úspešní aj žiaci našej školy.
Žiačka 7. ročníka Kristína Korekáčová obsadila 3. miesto. Martina Kaščáková (8. ročník) skončila na 2. mieste s postupom do krajského kola. Vivien Dindáková (8. ročník) obsadila 4. miesto. Deviatak Samuel Sisák obsadil 5. miesto a Zoja Durkajová (9. ročník) skončila na 9. mieste.
Všetkým našim reprezentantom srdečne blahoželáme a Martinke prajeme v krajskom kole veľa šťastia a úspechov. Žiakov pri príprave usmerňovala PaedDr. Anna Opaľuchová.