jún
01

Dobšinského rozprávkový svet

Tamara ŠvarnáViesť deti k hlbšiemu poznaniu slovenských ľudových rozprávok, podnietiť ich k hľadaniu a objavovaniu mravných hodnôt vyslovených v ľudových rozprávkach bolo cieľom výtvarnej súťaže Dobšinského rozprávkový svet. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže bola Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Žiačka III.D triedy Tamara Švarná v tejto súťaži obsadila pekné 2. miesto. Žiačku pripravovala Mgr. Marta Šofranková.