sep
02

Privítali sme nový školský rok

grohling miniZačiatok tohto školského roka bol iný ako ten predchádzajúci, aj keď druhú polovicu poznačila pandémia koronavírusu, ktorá zúri po celom svete. Práve teraz možno viac žiakov očakávalo príchod nového školského roka s radosťou, pretože minulý školský rok trávili niekoľko mesiacov v domácej výučbe a svojich spolužiakov mohli vidieť väčšinou len online. A tak sa dnes tešili niektorí žiaci viac, že sa opäť vrátili do kolektívu a školských lavíc, ako to bežne býva zvykom.

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo 02. 09. 2020 o 8.00 hod. ráno za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení v jednotlivých triedach.

Výnimku tvorili naši najmladší, prváčikovia, a žiaci 5. ročníka, ktorí boli rozdelení do nových kolektívov a následne sa taktiež presunuli do svojich tried. Po vypočutí si slovenskej hymny sa všetkým žiakom, učiteľom i prevádzkovým zamestnancom školy prihovoril pán riaditeľ Mgr. Peter Kocák so želaním úspešného školského roka a odovzdaním základných informácií. Od triednych učiteľov dostali žiaci ďalšie pokyny k organizácii najbližších dní s dôrazom kladeným na hygienicko-epidemiologické opatrenia. Všetkým žiakom i učiteľom želáme úspešný štart do nového školského roka a hlavne veľa zdravia, lebo to je to najcennejšie, čo máme.