sep
18

Zbierka Biela pastelka na našej škole

bp miniV rámci týždňa dobrovoľníctva sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zbierkovým dňom bol piatok 18.9.2020. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

sep
07

Návšteva Jazdeckého klubu Grandessa

jkg miniDňa 07.09.2020 navštívili naši prváci Jazdecký klub Grandessa. Cestou spoznávali dopravné značky a sledovali cestnú premávku. Po príchode na miesto sa oboznámili s prostredím, v ktorom koníky žijú. Pani Ing. Oľga Borošová odpovedala na zvedavé otázky detí zo života koní. Za krásne strávený deň sa prváci koníkom odvďačili zdravými maškrtami.

sep
03

USMERNENIA a POKYNY od 3.9.2020 do 14.9.2020

=== PREDĹŽENÉ DO 18. 9. 2020 ===

Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 7.00 h do 16.00 h.

Vstup žiakov do školy bude možný od 7.00 h do 8.00 h.

Príchod a odchod žiakov do školy od 3.9.2020

Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")

II.A, II.B, III.A a všetci štvrtáci – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)

II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka

žiaci 5.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň

Činnosť ŠKD bude do 16.00 h bez ranného schádzania detí.

Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený

Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky.

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.

sep
02

Privítali sme nový školský rok

grohling miniZačiatok tohto školského roka bol iný ako ten predchádzajúci, aj keď druhú polovicu poznačila pandémia koronavírusu, ktorá zúri po celom svete. Práve teraz možno viac žiakov očakávalo príchod nového školského roka s radosťou, pretože minulý školský rok trávili niekoľko mesiacov v domácej výučbe a svojich spolužiakov mohli vidieť väčšinou len online. A tak sa dnes tešili niektorí žiaci viac, že sa opäť vrátili do kolektívu a školských lavíc, ako to bežne býva zvykom.

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo 02. 09. 2020 o 8.00 hod. ráno za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení v jednotlivých triedach.

aug
25

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 2. 9. 2020

Návrat do školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou vydáva tieto pokyny, upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR  a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom: "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021“.

Pri prvom nástupe dieťaťa do školy prosím nezabudnite priniesť alebo poslať po žiakovi vypísaný a podpísaný "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021", že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  • inforgrafika_01
  • inforgrafika_02
  • inforgrafika_03
  • inforgrafika_04
  • inforgrafika_05
aug
30

Začiatok školského roka - 2. september 2020

Základné informácie

  • Slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka sa uskutoční 2. 9. 2020 o 8:00 hod. na školskom dvore.
  • Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia na dopravnom ihrisku, kde si ich triedni učitelia rozdelia a odchádzajú s nimi do tried.
  • Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do školy presne určenými vchodmi, pri vstupe si vydezinfikujú ruky a idú priamo do svojich tried, kde triednemu učiteľovi odovzdajú vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021" Tlačivo môže rodič/zákonný zástupca vypísať aj v prvý deň priamo pri vstupe do školy.
  • Zahájenie školského roka bude prebiehať individuálne v triede bez účasti rodičov, výnimku tvorí jeden zákonný zástupca u prvákov, ktorým je prvý deň vstup povolený aj s dieťaťom.