Linky pomoci

lp miniMilí žiaci, ak ste ohrození násilím alebo inou formou sociálnej patológie ponúkame Vám kontakty na organizácie, ktorých základným poslaním je pomôcť Vám. Prostredníctvom nich máte možnosť bezplatne sa porozprávať a informovať sa o možnostiach ochrany pred násilím. 

V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nasledujúce linky pomoci:

Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov

Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci

Internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/

Linka detskej istoty http://www.ldi.sk

Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/

Milí žiaci, ak ste ohrození násilím alebo inou  

                                                                       formou sociálnej patológie ponúkame Vám

                                                                       kontakty na organizácie, ktorých základným

                                                                       poslaním je pomôcť Vám. Prostredníctvom nich

máte možnosť bezplatne sa porozprávať a informovať sa o možnostiach ochrany pred násilím.

V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nasledujúce linky pomoci:

Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov

Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci

Internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/

Linka detskej istoty http://www.ldi.sk

Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...