Stravovanie 2019/2020

Číslo účtu na úhradu stravy vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0016 3823 1558

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť nový zápisný lístok a smernicu...