apr
25

ZO STARÉHO NOVÉ

relax miniPrincípom vytvárania zo starého nové je upcyklácia.
Je to skvelý spôsob, ako vdýchnuť nový život starým nepotrebným veciam a vďaka čomu sa u človeka rozvíja kreativita, predstavivosť a vzniká menej odpadu.
Aj deti v 12 oddeleniach ŠKD vyčarili z už nepotrebného materiálu ( plechovky, zaváracie poháre, textílie, plastové fľaše, CD, korkové zátky...) nové a krajšie predmety.
Veríme, že ich milá tvorba upúta a inšpiruje aj vás.

 • ZSN
 • ZSN_ III.C_3
 • ZSN_1
 • ZSN_I.A_1
 • ZSN_I.A_2
 • ZSN_I.A_3
 • ZSN_I.A_4
 • ZSN_I.C_1
 • ZSN_I.C_2
 • ZSN_I.C_5
 • ZSN_I.D_1
 • ZSN_I.D_2
 • ZSN_I.D_3
 • ZSN_II.A_2
 • ZSN_II.A_3
 • ZSN_II.A_4
 • ZSN_II.C_1
 • ZSN_II.C_2
 • ZSN_II.C_3
 • ZSN_II.D_1
 • ZSN_II.D_1_3
 • ZSN_II.D_2
 • ZSN_III.A_1
 • ZSN_III.A_2
 • ZSN_III.A_3
 • ZSN_III.C_1
 • ZSN_III.C_2
 • ZSN_III.C_4
 • ZSN_III.C_5
 • ZSN_III.D_1
 • ZSN_III.D_2
 • ZSN_III.D_3
 • ZSN_IV.A_1
 • ZSN_IV.A_2
 • ZSN_IV.A_3

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI