Výberové konanie

jún
27

Druháci na výlete

hehe miniDňa 22.06.2023 sa naši druháci spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na exkurziu. Tá ich zaviedla do Vihorlatského múzea v Humennom. Žiaci mali možnosť spoznať a dozvedieť sa rôzne zaujímavosti z histórie kaštieľa. S nadšením počúvali príbehy viazané k exponátom v múzeu. Navštívili prírodovednú časť múzea a mohli na vlastné oči vidieť rôzne živočíchy i horniny z tejto oblasti. Prechádzka humenským skanzenom ich zaviedla do čias dávno minulých. Mohli tak porovnať život bohatej šľachty a dedinských ľudí. Do školy sme sa vrátili unavení, ale o to viac šťastní z príjemne stráveného dňa.

 • 20230622_091331
 • 20230622_094951
 • 20230622_101452
 • thumbnail_20230622_090704
 • thumbnail_20230622_100500
 • thumbnail_20230622_100929
 • thumbnail_20230622_101645
 • thumbnail_20230622_105636
 • thumbnail_2023_06_22 Humenné (01)
 • thumbnail_2023_06_22 Humenné (02)
 • thumbnail_2023_06_22 Humenné (02)[1]
 • thumbnail_2023_06_22 Humenné (03)
 • thumbnail_2023_06_22 Humenné (05)
 • thumbnail_2023_06_22 Humenné (06)
 • thumbnail_2023_06_22 Humenné (07)

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI