nov
09

Čarovný štetec – zázračná farbička

cf miniSvet je krásny a táto krása sa často stáva nekonečným zdrojom inšpirácie pre nejedného umelca. Každý kúsok prírody, každý ľudský výtvor, každý moment života je plný farieb, tvarov, zvukov a pocitov, ktoré môžu byť zachytené a znovu vytvorené prostredníctvom umenia.
A práve krása nášho sveta viedla 7. 11. 2023 predstavivosť talentovaných žiakov v školskom kole výtvarnej súťaže Čarovný štetec – zázračná farbička k predvedeniu ich pohľadu na to, čo je krásne a za svoju snahu mali možnosť získať pekné ceny.
Zástupca každej triedy bol zadelený podľa ročníka do jednej zo 4. kategórií, v ktorých porota udeľovala 3 miesta.
Hodnotiť krásu, pre jej subjektívny charakter, je náročné, no ako v každej súťaži - aj v tej výtvarnej - bola práca najšikovnejších odmenená nasledovne:


I. Kategória (1. – 2. ročník)
1. miesto Alžbeta Bohaničová I. A
2. miesto Tamara Mihočová II. C
3. miesto Laura Vagaská I. D

II. Kategória (3. – 4. ročník)
1. miesto Simona Saladiaková III. D
2. miesto Larisa Klimešová IV. A
3. miesto Timea Bujková III. C

III. Kategória (5. – 6. ročník)
1. miesto Zoja Zubková VI. C
2. miesto Sofia Mehajová V. B
3. miesto Elena Laktičová V. A

IV. Kategória (7. – 9. ročník)
1. miesto Monika Juhasová VIII. B
2. miesto Vanda Klimešová IX. B
3. miesto Nina Dudová VII. C
3. miesto Noemi Mitriková VIII. A

 

Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za prispenie k príjemnému umeleckému popoludniu plného krásy!

 • 1699372763998
 • 1699372764007
 • 1699372764016
 • 1699372764024
 • 1699372827893
 • 1699372827902
 • 1699372827926
 • 1699519903111
 • 1699519933263
 • 1699523239155
 • 1699523300677
 • 1699536880460
 • thumbnail_1699523188196

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI