dec
06

Mikulášske stretnutie s Valentínom Šefčíkom

sefcik miniDňa 6.12. žiaci 1.D a 4. oddelenia ŠKD strávili poobedie v útulnom prostredí Hornozemplínskej knižnice, kde na nich čakalo príjemné prekvapenie - Mikulášske stretnutie s Valentínom Šefčíkom. Tento úžasný spisovateľ prezlečený za Mikuláša deťom predstavil svoje štyri dcéry – svoje štyri knihy. Tiež nám prezradil niekoľko tajomstiev, o.i. v akej polohe sa mu najlepšie píše. No a ako správny Mikuláš nezabudol deti potešiť sladkou odmenou.
Ďakujeme za príjemne strávený čas.

dec
05

Vianočné tandemy

vt miniPrvé snehové vločky a štipľavý mráz nám dávajú vedieť, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Ich privítanie má rôzne podoby. V predsviatočnom čase sú jednou z nich tvorivé dielne. Žiaci tretieho ročníka sa 5.12.2019 zúčastnili v priestoroch HZOS vo Vranove n/T tvorivých dielní „Vianočné tandemy“. Vôňa perníčkov a melódie kolied vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. Deti sa tu stretli aj so seniormi, ktorí im priblížili zvyky našich predkov a tak symbolicky odovzdali posolstvo týchto krásnych sviatkov najmladšej generácii. Pod rukami šikovných detí vznikali krásne vyzdobené perníčky i ozdoby na vianočný stromček. Spríjemnením posedenia bolo aj spoločné zdobenie stromčeka.

dec
03

Nelátkové závislosti

dospievanie miniSúčasná doba disponuje stále väčším množstvom technických vymožeností, ktoré pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný človek ju zväčša bez problémov prijíma, ovláda a kontroluje. Netrvalo však dlho a v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika začína mať aj svoj odvrátený rozmer a produkuje svoje problémy.
Dňa 3. 12. 2019 si pre našich piatakov pani Martina Jurčová z Hornozemplínskeho osvetového strediska pripravila besedu na tému novodobé nelátkové závislosti, ktorými sú hlavne závislosti na internete a mobiloch, no nazreli sme aj do témy chorobného nakupovania (Black Friday), športu, plastických operácií, tetovania a posadnutosti zdravou výživou.

dec
02

Beseda o AIDS

aids miniPrvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá aj napriek tomu, že možnosti liečby aj prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity pre mladých zameriavajú.
Najmä pre vážnosť tohto ochorenia sme pre žiakov 9. ročníkov zorganizovali besedu s aktivitou, ktorú viedla Mgr. Jana Lutašová-Husťáková z CPPPaP Vranov nad Topľou. V rámci prednášky sa deviataci dozvedeli viac o víruse HIV a chorobe AIDS, v rámci besedy a aktivity zasa prístupnou formou podstatné informácie o prenose vírusu, o motívoch a dôsledkoch rizikového správania.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...