feb
06

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniVo štvrtok 28. novembra 2019 sa 42 odvážnych druhákov, tretiakov a štvrtákov našej školy zúčastnilo súťaže Všetkovedko. Takmer 20 tisíc súťažiacich z celého Slovenska sa pustilo do riešenia zaujímavých úloh z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Tí, ktorí patrili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. V našej škole sa tomuto titulu tešilo 14 žiakov.

feb
05

Technická olympiáda

to1 miniDňa 05.02.2020 sa na Katedre matematiky, fyziky a informatiky Prešovskej univerzity v Prešove konal 10. ročník krajského kola Technickej olympiády. Našu školu reprezentoval v kategórií B žiak VII. A triedy Matej Dutkovič. Olympiáda pozostáva z dvoch častí:
1) Test teoretických vedomostí
2) Praktická výroba výrobku podľa technického výkresu
V konkurencií víťazov obvodových kôl z jednotlivých okresov obsadil 6. miesto.
K jeho peknému umiestneniu mu srdečne blahoželáme. Žiaka na súťaž pripravoval PaedDr. Róbert Ďurana.

feb
04

Ochranárik

V tomto roku sa uskutočnil ochr miniVII. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik na tému: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“. Našu školu reprezentoval Richard Vasilko zo 6.B, ktorý v okresnom kole získal prvé miesto a postúpil do národného kola. Jeho práca natoľko zaujala, že obsadil krásne 3. miesto. Richardovi blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

 

 

feb
04

Turnaj vo vybíjanej

lopty miniNaše deti v súčasnosti vo voľnom čase siahajú skôr po vymoženostiach techniky ako po lopte či po rôznorodých zdraviu prospešných športových aktivitách. Aj preto triedne učiteľky štvrtákov pripravili pre svojich zverencov v deň odovzdávania polročného vysvedčenia turnaj vo vybíjanej. Dňa 4.2.2020 sa v školskej telocvični udomácnila správna športovo-súťažná atmosféra. Ozývali sa výkriky nadšenia z úspechu, ale i sklamania z nevydarenej hry, či povzbudivé slová, za ktorými sa skrývali výborné výkony hráčov loptového zápolenia. Všetkým žiakom – v hľadisku i v ihrisku - patrí veľká pochvala za spontánne a oduševnené výkony, ktoré spríjemnili atmosféru vyhodnotenia polročnej práce v škole. Tentoraz sa najlepšie darilo deťom zo IV.A, ktorí sa stali víťazmi turnaja, IV.C si vybojovala 2. miesto a IV. B trieda obsadila 3. priečku. Srdečne blahoželáme!

feb
01

Ples školy

ples miniV sobotu 1.2.2020 sa v priestoroch krásne vyzdobenej školskej jedálne konal už 16. reprezentačný ples školy. Na jeho začiatku sa hosťom svojím vystúpením predstavili členovia školskej kapely Ťahák. Po ich vystúpení všetkých hostí privítal riaditeľ školy Mgr. P. Kocák. V rámci kultúrneho programu predviedli zaujímavé tanečné choreografie aj členovia TS Tancori.
Organizátori plesu sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný a hladký priebeh plesu. Poďakovanie patrí aj všetkým partnerom podujatia, ktorí prispeli do bohatej tomboly. Fotografie z plesu nájdete tu:

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...