júl
10

Informácie k preplatkom zo stravy

sj miniVzhľadom na veľký záujem rodičov o ponechanie preplatkov na nový školský rok, sme sa rozhodli ich ponechať. V prípade, že chcete preplatok vrátiť z dôvodu nestravovania sa vášho dieťaťa v novom školskom roku 2020/2021 alebo dôvodom je odchod zo školy na inú školu, vám bude preplatok na vašu vlastnú žiadosť, vrátený na účet.
Stav preplatku na vašom účte si môžte sledovať cez aplikáciu Strava.cz, alebo na stránke školy. Ak máte prístupové heslá o ktoré ste si požiadali v priebehu školského roku. Kto ich nemá, má ich možnosť získať v kancelárii školskej jedálne alebo na telefónnom čísle 057 44 229 53, v čase od 8h – 12h od 24.8.2020

jún
30

1.miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži

korona a jaObčianske združenie Kobuklav vyhlásilo výsledky medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom "Ja a koronavírus", v ktorej spomedzi 5109 kresieb zo 46 krajín sveta naša žiačka II.D triedy Stellka Vinklerová vyhrala 1.miesto. Cieľom tejto súťaže bolo uctiť si obete vírusu COVID 19. Zo zaslaných prác bola vytvorená mozaika nasnímaná dronom. Žiačku pripravovala Mgr. M. Šofranková

jún
29

Slávnostná rozlúčka deviatakov

rode miniV pondelok 29.6.2020 sa v átriu školy konala slávnostná rozlúčka žiakov 9.ročníka. Lúčili sa so školou, so svojimi triednymi učiteľmi, spolužiakmi i všetkými učiteľmi. 

V rámci veľmi pekného kultúrneho programu vystúpili s básňou T. Barnová a E. Fejková. Po príhovore riaditeľa školy nasledovalo odmeňovanie žiakov za reprezentáciu školy a výborné výsledky. Poďakovanie učiteľom za žiakov odzneli v podaní K. Kocákovej. V závere programu, počas ktorého nejednému deviatakovi vypadla slza dojatia, vystúpili s piesňou „Aj tak sme stále frajeri“ D. Grácová a J. Mičej v doprovode M. Stavného, R. Dziváka a R. Kubačkovej.

jún
18

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

ppr miniDňa 18. 6. 2020 prežili naše prváčence príjemné chvíle v Hornozemplínskej knižnici. Spolu s princeznou z Ľubovnianskeho hradu boli pasovaní za nových čitateľov knižnice. Dozvedeli sa, akú cestu musí prekonať kniha, kým si ju môžeme kúpiť alebo vypožičať. Spoločne zložili slávnostný sľub čitateľov, v ktorom sľúbili, že sa budú o knihy vzorne starať. Stali sa majiteľmi čitateľského preukazu a tento deň im bude pripomínať zápisník, magnetka i záložka do knihy. Ostáva už len veriť, že si naši noví čitatelia obľúbia knihy a knižnica sa pre nich stane miestom, kam sa budú radi vracať.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...