apr
01

Beseda s Matejom Zámečníkom

zamecnik miniChcel by som ukázať deťom, že keď chcú meniť svet, nemusia čakať do dospelosti. Dá sa začať hneď.
Matej Zámečník sa aktívne venuje ekológii a problematiku životného prostredia sa snaží predostrieť deťom v podobe detských knižiek. V rozhovore nám prezradil niečo o svojich knižných projektoch, ale aj to, ako bojuje proti znečisťovaniu životného prostredia on sám.
Knihy Nezábudka a Divozel vznikli na podnety čistenia lesov a parkov v okolí Trenčína. Formou príbehu detskí knižní hrdinovia pomáhajú prírode. V prvej časti knihy sa deti dozvedia základy triedenia odpadov, ich ďalšie využitie a aj to, čo by sa nemalo robiť v lese, aby sme neničili prírodu pri našej návšteve. V pokračovaní sa deti dostanú na pláže, kde stretnú svojich rovesníkov, ktorí už dlhšie pomáhajú čistiť moria a pláže a môžu tak byť vzorom pre ostatné deti.

apr
25

Návrat do školy 1. a 2. stupeň od 26.4.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva 2021/12811:1-A1810 (pdf, 163.24 kB), nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 26. apríla 2021 nasledovne:

 • 1. a 2. stupeň sa vracia k prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu

PREZENČNÁ FORMA

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka + 2. stupeň
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do odvolania nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

NEZABUDNITE: Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní (prípadne výnimku) a musí vyplniť "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti". Vzhľadom k lepšej evidencii a manipulácii s tlačivami Vás žiadame, aby ste čestné vyhlásenie vyplnili elektronicky cez aplikáciu EduPage.

Vážení rodičia a žiaci!

Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na zdravotný stav členov spoločnej domácnosti. Ďakujeme.

apr
24

Pytagoriáda

pytag miniV dňoch 13. a 14. 4. 2021 sa žiaci 3. až 8. ročníka po úspešnom absolvovaní školského kola zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Aj napriek tomu, že úlohy boli náročné, naši žiaci svoje vedomosti obhájili a zaradili sa medzi úspešných riešiteľov.

apr
24

Biblia očami detí

pracabodNaša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do výtvarnej súťaže – Biblia očami detí. V 3. kategórii ZŠ roč. 3.-4. sa na 2. mieste v kraji umiestnila naša žiačka Zoja Zubková z III. D triedy. Nakreslila obraz s názvom Pád Jericha. Blahoželáme k peknému úspechu, tiež za reprezentáciu školy a prajeme aj naďalej chuť stvárňovať biblické príbehy štetcom a farbami.
Žiačku pripravovala p. katechétka Mgr. Anna Mydlová

apr
20

Biologická olympiáda kategória D

bio mini20.4.2021 sa konalo online okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. Táto kategória je určená pre žiakov 6. – 7. ročníka základných škôl. Súťaž spočíva v riešení praktických úloh z biológie a teoretického testu. Našu školu reprezentovala Katarína Kačerová (VII.C), ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Úspešnou riešiteľkou bola aj Zuzana Oslovičová (VI.A), ktorá obsadila 4. miesto. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Žiačky pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková

apr
22

Stopa života – návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga

grohling miniVšetko, čo v živote robíme, zanecháva stopu. Stopa v piesku, na duši, na zemi, v blate, srdci. Môže byť veľká, malá, hlboká, neviditeľná, nezmazateľná...

Deň 22.apríl je nielen Deň Zeme, ale aj deň, kedy do našej školy zavítal minister školstva Mgr. Branislav Gröhling a primátor mesta Ing. Ján Ragan. Na pôde školy ich srdečne privítal riaditeľ školy, Mgr. Peter Kocák, tak ako sa patrí, chlebom a soľou.
V úvode pán minister srdečne pozdravil deti, ktoré si pripravili rôzne aktivity pri príležitosti Dňa Zeme pod dozorom svojich pedagógov. V tento deň sa začala na škole výzva na záchranu našej planéty, ktorá bude pokračovať v priebehu celého budúceho eko-týždňa rôznymi činnosťami. Človek musí žiť naplno ako súčasť prírody a nie ako jej pán. Je súčasťou lesa, stromu, potoka a tým, že ich ochraňuje, chráni aj seba.

apr
09

Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie, falošné správy

hero miniUrčite ste už zažili situáciu, keď ste si na internete prečítali zaujímavý článok, ale niečo vám na obsahu tej správy nesedelo. Bola tá správa pravdivá alebo bola celá vymyslená? V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s falošnými informáciami, ktoré sa nachádzajú na internete. Ale prečo tieto falošné správy vznikajú? A kto ich tam dal?
V piatok 9.4.2021 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili webinára, ktorý bol zameraný práve na túto tému. Lektorom tohto webinára bol Mgr. Jakub Jusko z Masarykovej univerzity v Brne. Vysvetlil žiakom, že dôvodov prečo vznikajú falošné správy je veľa. Jedným z nich je túžba manipulovať s ľuďmi a šíriť medzi nimi „svoju pravdu“. Často sa stáva to, že hoaxy majú šíriť medzi ľuďmi paniku a hrôzu, pretože falošná správa sa šíri rýchlejšie než pravdivá. Dnes dokáže tvoriť a šíriť správy takmer každý. Stačí mať notebook alebo mobil, internetové pripojenie a zvyšok už je na šikovnosti a schopnosti autora.