feb
26

Dejepisná olympiáda

dejol mini„Ak potom ďalej budeš stúpať k výši, hodnejšia duša poskytne ti rady a povedie ťa po blaženej ríši.“

„Božská komédia“ Dante Alighieri

Už 13 rokov organizuje Slovenský inštitút mládeže Iuventa dejepisnú olympiádu. V tomto školskom roku bol hlavnou témou olympiády Stredovek, ktorý patrí medzi najdlhšie a zároveň najkontroverznejšie obdobia ľudských dejín. Zatiaľ čo jedni v ňom vidia obdobie úpadku, biedy a zaostalosti, iní v ňom hľadajú inšpiráciu ako v čase čistých ideálov, úprimnej viery či hrdinských skutkov a cti. Pravda, ako to už býva, je niekde uprostred.

feb
25

Geografická olympiáda

goDňa 5. februára 2021sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády, ktoré prebiehalo tohto roku online formou.
Pri vypracovaní úloh teoretickej časti využili svoje vedomosti z geografie, pri úlohách v praktickej časti museli preukázať zručnosti pri práci s atlasom a mapou. Úspešnými riešiteľmi boli všetci, ktorí sa do geografickej olympiády zapojili. V jednotlivých kategóriách našu školu reprezentovali:
v kategórii G (5.ročník): Katarína Zajícová (5.C), Lucia Mišková (5.C) a Dominika Smoľáková (5.C); v kategórii F (6. – 7.ročník): Laura Šuličová (7.B) a Stela Saladiaková (7.B); v kategórii E (8. – 9.ročník): Mária Mihalčinová (9.A), Michal Ihnát (9.C) a Zuzana Mičejová (8.B).

feb
24

Pretestovanie zákonných zástupcov 1. stupňa - základné informácie

Vážení rodičia!

Na základe schváleného COVID AUTOMATU, platného od 8. februára 2021 a z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou (bordová farba - III. stupeň varovania), sa všetci pracujúci obyvatelia a aspoň jeden rodič detí, navštevujúcich materské školy, I. stupeň základných škôl, musia otestovať raz za 7 dní antigénovým testom. Z tohto dôvodu najbližšiu sobotu opätovne zriadime mobilné odberové miesto v telocvični ZŠ Sídlisko II.

V súvislosti s pokračovaním prezenčnej výučby na 1. stupni základných škôl a na základe manuálu a usmernenia Ministerstva školstva s názvom "Návrat do škôl 2021" sa pretestovanie jedného zákonného zástupcu uskutoční:

27.2.2021 (sobota)
v dvoch časových intervaloch
od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h
na mobilnom odberovom mieste zriadenom v telocvični ZŠ.

ORGANIZÁCIA TESTOVANIA:

  • príchod na testovacie miesto (telocvičňa ZŠ) bude zozadu - na vstup do areálu školy využite prosím bránu vpravo pri školskej jedálni,
  • pri administrácii je nutné sa preukázať občianskym preukazom,
  • vzhľadom k sprísneným bezpečnostným opatreniam žiadame zákonných zástupcov o dodržiavanie všetkých opatrení, vrátane povinnosti nosiť rúško, dezinfikovať ruky pred vypisovaním resp. pred kontrolou dokumentov a dodržiavať predpísaný 2-metrový odstup.
  • odchod po testovaní - bránou smerom na Staničnú ulicu.
  • Rezervácia termínuAby sme predišli masívnemu sa zhromažďovaniu rodičov v jeden čas na jednom mieste, je nutné sa na pretestovanie objednať vyplnením jednoduchého rezervačného formulára https://lnk.sk/kem8.

V prípade účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je povinnosťou rodiča preukázať sa:
- negatívnym výsledkom antigénového testu jedného z rodičov alebo PCR testu jedného z rodičov (nie starší ako 7 dní) z akéhokoľvek odberného miesta,
- v prípade prekonania ochorenia spôsobeného Covid-19 potvrdením o prekonaní ochorenia nie staršie ako 90 dní,
- podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti [PDF] - (možné podať aj elektronicky cez EduPage aplikáciu).

 Vopred ďakujeme za spoluprácu sa súčinnosť.

feb
21

Medzinárodný deň materinského jazyka – 21.2.2021

stur mini„Krajina bez jazyka, je ako krajinou bez srdca.“
keltské príslovie

Materinský jazyk – alebo materčina, materinčina, materinská reč je pojem, ktorým sa najčastejšie označuje prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote.
Mnohí z nás berú materinský jazyk ako samozrejmú súčasť svojej národnej identity. V niektorých krajinách však zomierali ľudia protestujúci za rovnoprávnosť svojho jazyka.

feb
17

Minikarneval

masky mini"Keď neprší, aspoň kvapká!" Toto ľudové zrnko múdrosti sa v dnešnej dobe veľmi hodí na jednu fašiangovú tradíciu – karneval. 
Žiaci nemohli mať "veľký" spoločný karneval, preto si tretiaci 17.2.2021 urobili malý triedny karneval. Každá tretiacka trieda si pripravila vlastný karnevalový program. Najprv si vlastnoručne vyrobili masky, nasadili si ich na tváre a takto maskovaní sa zabávali. Recitovali básničky, vymýšľali príbehy, napodobňovali pohyby zvierat či hádali hádanky. Aj takýto karneval deti potešil a mali z neho radosť.

feb
21

Bronz v krajskom kole technickej olympiády

technika miniZačiatkom februára sa konalo krajské kolo Technickej olympiády. Vzhľadom k aktuálne platným protipandemickým opatreniam pristúpili organizátori súťaže k online forme. Krajských kôl sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v okresnom kole kategórie A (ako súťaže dvojíc), aj kategórie B (ako súťaže jednotlivcov), umiestnili na 1.mieste.
Technická olympiáda prebiehala formou testu, ktorý pozostával z teoretickej a z praktickej časti. Okres Vranov nad Topľou reprezentovali v kategórii A (tímy) žiaci našej školy.
Jakub Kmec z IX.B a Matej Dutkovič z VIII.A. Chlapci si počínali veľmi dobre a obsadili krásne 3. miesto. Poďakovanie patrí tak žiakom, ako aj pánom učiteľom PaedDr. Marekovi Hermanovskému a PaedDr. Róbertovi Ďuranovi, ktorí ich na súťaž pripravovali. K úspechu im blahoželáme, a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu okresu, mesta i našej školy.

feb
17

Snehuliacka dedina

snehuliak mini„Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám a už stojí snehuliačik a už stojí tam.“ Snehuliaci sú s nami už odpradávna. Prvá zmienka o týchto obľúbených postavičkách zo snehu sa objavila v európskej literatúre už v 16. storočí. Prvýkrát bolo samotné slovo snehuliak (po nemecky Schneemann) spomenuté v roku 1770 v zbierke detských piesní od Christiana Felixa Weißa. Je však známe, že táto idea stavať snehuliakov k nám bola prinesená od Eskimákov. A ujala sa aj medzi našimi deťmi. Pani Zima nám na konci svojej vlády nadelila bohatú snehovú nádielku a na našom školskom dvore, štvrtok 18.2.2021, vyrástla utešená snehuliacka dedina. Pozrite sa akých má krásnych obyvateľov!