jún
30

Rozlúčka deviatakov

zvoncek1Štvrtok 30.6.2022 bol pre 77 žiakov 9. ročníka výnimočný. Nielen tým, že to bol posledný deň školského roka, ale predovšetkým tým, že to bol ich posledný spoločný deň na našej Dvojke. Bol to deň, na ktorý dlho čakali a patrične sa naň aj pripravili. Spolu so svojimi učiteľmi Mgr. M. Borošom, Mgr. A.Treľovou, Mgr. H. Demčákovou a Mgr. P. Šofrankom, pripravili na rozlúčku so školou krásny kultúrny program. Slávnostne oblečení sa v átriu školy zúčastnili veľmi dojímavej rozlúčky, kde počas slov vďaky a spomienok vyšla nejednému z nás malá slzička. Rozlúčka bola o to dojímavejšia, že počas nej sme sa rozlúčili nielen s deviatakmi, ale aj s kolegyňami Mgr. H. Demčákovou a Mgr. A. Treľovou, ktoré sa rozhodli ísť na zaslúžený dôchodok.

jún
29

Stretnutie primátora s prvákmi

prvacik mini„My sme smelí prváci, múdre hlávky máme. Čítania sa nebojíme, s príkladmi si poradíme...“
Peknou piesňou a milým slovom privítali naši najmladší žiaci pána primátora Ing. Jána Ragana a vedúcu oddelenia školstva RNDr. Valériu Novikmecovú na našej škole. Prváci úspešne zvládli prvý ročník, naučili sa čítať, písať, počítať a prednesom básne dokázali, že sú aj výborní recitátori. Pán primátor sa prváčikom prihovoril a každému odovzdal malý darček, ktorý zanechal nezabudnuteľnú spomienku na túto milú udalosť. Na záver nechýbala spoločná fotografia v átriu našej školy a potom už zostalo len rozlúčiť sa s prianím krásneho a príjemného prežitia letných prázdnin.

jún
29

Lesnícke dni

les miniĽudia pre lesy, lesy pre ľudí!“ Pod týmto krásnym heslom sa nieslo stredajšie dopoludnie, kedy štátny podnik LESY SR, OZ Vihorlat, zorganizovalo v našom meste Lesnícke dni a Dvojka bola pri tom. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé aktivity. Mohli si vyskúšať pílenie, či ťahanie dreva, poznávali zvuky zvierat, vyrábali si záložky do knihy, skákali ako zvieratká, poznávali prácu včiel a rôzne iné aktivity, za ktoré získali body. Na konci ich čakala odmena a hlavne si opäť pripomenuli dôležitosť lesa a jeho význam pre človeka.

jún
28

EKO-deň ZAPIKAN

zapikan miniDňa 27. 6. vyvrcholila séria EKO-dní na našej škole návštevou deviatakov v neďalekej prírodnej pamiatke Zapikan. Lokalita sa nachádza v katastri obce Davidov a trasa je nenáročná vedúca náučným chodníkom. V najzaujímavejšej časti je prístup do rokliny zabezpečený drevenými mostíkmi a rebríkmi. Cieľom tohto dňa bolo poukázať na chránené územia vyskytujúce sa v našom okrese a ich význam.

jún
28

Urobili sme radosť...

farbicka miniAj tento rok sme v našej škole zorganizovali dobrovoľnú zbierku použitých, no stále zachovalých a funkčných školských pomôcok pre deti v núdzi. Zbierka „Urob dobrý skutok a podeľ sa!“ prebiehala v dňoch od 13. do 22. júna. Jej cieľom bolo urobiť radosť deťom v Komunitnom centre v Soli, pre ktoré nie je samozrejmé mať v peračníku sadu fixiek, niekoľko pier alebo ceruziek.
Množstvo vyzbieraných a odovzdaných pomôcok potvrdilo, že pomoc druhým nie je našim žiakom ľahostajná.

jún
28

eTwinning- „More than words“- finále

erasmus miniNadväzujúc na projekt „Erasmus+“ sme sa na našej škole rozhodli zapojiť do projektu eTwinning v spolupráci s kolegami a študentmi zo Strednej všeobecno-vzdelávacej školy Stanislawa Staszica z poľského mesta Jastrzebie-Zdroj a podieľať sa na tvorbe krátkych príbehoch pre deti a mládež prostredníctvom platformy Storyjumper. So svojimi žiakmi sa do projektu zapojili pani učiteľky Mgr. Margaréta Borošová, Mgr. Anna Jusková a Mgr. Michaela Štempáková.
Naši žiaci rozvíjali nielen svoje jazykové schopnosti v anglickom jazyku - poľskými študentmi napísané príbehy museli prečítať, obsahovo ich pochopiť, ale aj vybrať časti príbehov, ktoré sú myšlienkovo nosné a ilustrovať ju.