jún
09

Matematický klokan 2022

klokan miniMedzinárodná matematická súťaž aj pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi. Umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Predviesť okoliu svoje schopnosti.
Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom matematiky materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.
Žiaci súťažili v jednotlivých kategóriách takto:1. ročník.

 

1. miesto - Lucia Hromadová 1.A, Sofia Sotáková a Júlia Temery 1.D
2. miesto - Matúš Zálepa 1.B

2. ročník.
1. miesto - Tamara Gešperiková 2.C
2. miesto - Matiáš Čurila 2.B
3. miesto – Peter Mihoč, Marko Turcovský 2.C

3. ročník.
1. miesto - Lenka Zeleňáková 3.C, Alžbeta Anderková, Simona Karasová 3.D
2. miesto - Elena Laktičová 3.B
3. miesto – Lukáš Kalman, Štefan Kušnír 3.B, Zuzana Štofová 3.D

4. ročník.
1. miesto - Ema Duňová 4.C
2. miesto - Amy Lešková 4.C
3. miesto – Jozef Veliký 4.C

5. ročník
Boris Steeno 5.B Laura Pivovarníková 5.A Alexia Iľová 5.B Terézie Laktičová 5.C Lea Lobodášová 5.C

6. ročník
Viktor Kóňa 6.B Katarína Zajícová 6.C

 • 1_A
 • 1_B
 • 1_D
 • 2_A
 • 2_B
 • 2_C
 • 2_D
 • 3_A
 • 3_B
 • 3_B_1
 • 3_C
 • 3_D
 • 4_A
 • 4_C
 • 4_D
 • 5_r
 • 5_r_2
 • 6_r
 • 7_r