máj
31

Na súde...

clovece miniSúdne pojednávanie Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu neobišli ani súdy a ovplyvnili tak priebeh súdnych pojednávaní. Po dlhšej odmlke sme sa mohli opäť zúčastniť súdneho pojednávania na Okresom súde vo Vranove nad Topľou. Pod pojmom súdne pojednávanie sa rozumie hlavné pojednávanie, predbežné prejednanie sporu, pojednávanie, verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie a verejné vyhlásenie rozsudku. Mali sme možnosť nielen zažiť priebeh súdneho procesu, ale aj vidieť eskortnú miestnosť, v ktorej sú zadržiavaní odsúdení, pred začatím súdneho procesu. Pani sudkyňa v spolupráci s pani prokurátorkou zodpovedali na všetky naše zvedavé otázky, ktoré boli pre rozšírenie nášho obzoru veľmi prínosné.

máj
30

Olympiáda ľudských práv

relax mini19.5.2022 sa nám, opäť, podarilo zrealizovať školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťažili žiaci ôsmeho ročníka, práve preto, že ľudské práve sú pilierovou témou pre spomínaný ročník. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín po troch žiakov z jednotlivých tried. Súťažný deň pozostával z dvoch kôl.
Prvé kolo začalo testom, po vyhodnotení ktorého žiacke tímy postúpili do druhého kola. V druhom kole mali súťažiaci možnosť diskutovať a riešiť problematiku vybraných téz prostredníctvom vyjadrenia svojho názoru podloženého na základe získaných vedomostí a faktoch týkajúcich sa napríklad Dohovoru o právach dieťaťa, násilia na ženách a domáceho násilia, princípu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci v demokratickom štáte, segregácie rómskych detí a mnohé ďalšie dokázateľné tvrdenia.

máj
29

Návšteva gréckokatolíckeho chrámu

bo miniDňa 17. mája 2022 žiaci 4. ročníka našej školy navštívili gréckokatolícky chrám Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou. O farnosti, interiéri chrámu a východnej liturgii s ukážkou liturgických predmetov nás informoval a svojou prednáškou sprevádzal správca farnosti o. Richard Havrilko. Žiaci počúvali a mnohí z nás sme sa dozvedeli aj zaujímavosti, ktoré počas liturgie nevidíme. Exkurziu pripravili katechéti Mgr. Mária Čanová, Mgr. Anna Mydlová a Mgr. Ján Štefanko.

máj
28

Módna prehliadka

pockro mini„Ó šaty utkané z jahodovej peny.
Hmm, šaty, také si veľký svet dnes cení...“
Minulotýždňový slnečný májový piatok sa v ŠKD niesol v duchu módy. Uskutočnila sa tu módna prehliadka šiat a doplnkov vyrobených zo starého či odpadového materiálu. Naše modelky a modely sa predviedli v naozaj krásnych modeloch. Ukázali nám, že aj z odpadu sa dajú vyrobiť krásne šaty, kabelky, tašky i klobúčiky. Za svoju odvahu a kreativitu boli odmenení búrlivým potleskom.

máj
26

Milan Gešperik v celoslovenskom finále IQ olympiády

iq mini13. máj, deň ako každý iný, no pre nášho siedmaka, Milana Gešperika, podstatne výnimočný. V tento deň sa ako najlepšie umiestnený v školskom kole IQ olympiády zúčastnil regionálneho kola tejto postupovej súťaže v Košiciach na Rektoráte UPJŠ.
IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty osemročných gymnázií. Ide o postupovú súťaž, ktorá prebieha v troch kolách. Školské kolo sa konalo online formou, regionálne semifinále a celoštátne finále už prezenčne. Milan Gešperik zo 7.A sa umiestnil na krásnom druhom mieste a vyslúžil si postup do FINÁLE.
Milanovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

máj
27

Sneh v máji?

tatry mini(Eko-deň vo Vysokých Tatrách)
Slnkom zaliate hory, sneh v máji, úsmev na tvári... v takomto duchu sa niesol 16. máj, kedy naši ôsmaci vyrazili zo Štrbského na Popradské pleso v rámci ročníkového EKO-dňa. Zdolaním trasy náučným chodníkom na Popradské pleso posilnili svoje kondičné schopnosti a popri tom si upevnili vedomosti o vegetačných stupňoch priamo v teréne, zamýšľali sa nad významom ochrany lesov a nad faktormi znečisťujúcimi životné prostredie. Nezabudli však aj hľadať spôsoby ako prispieť k ochrane čistého ovzdušia.
Prostredníctvom týchto aktivít sme žiakom poukázali na dôležitú spätosť človeka s prírodou a posilňovali ich environmentálne povedomie. Unavení, opálení „na turistov“, ale spokojní, že si vyčistili myseľ a nadýchali sa čerstvého vzduchu, sa s príjemnými pocitmi a vedomosťami vrátili domov o niečo zdravší.

máj
25

Slávici z lavice

szl mini

10. mája 2022 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo obvodové kolo súťaže v interpretácii populárnej piesne Slávici z lavice. Súťažilo sa v 4 kategóriách: I. kat. (1. – 4. roč. ZŠ), II. kat. (5. – 6. roč. ZŠ), III. kat. (7. – 9. roč. ZŠ), IV. kat. (stredné školy). Našu školu reprezentovali naše 3 mladé talenty. Teší nás, že ani tento rok nechýbali medzi ocenenými výkonmi aj žiaci „Dvojky“.
V 1. kategórii si krásne 2. miesto vyspievala Bianka Baranová zo IV.D. V druhej kategórii vynikla Zuzka Štefanková z V.B a získala 2. miesto. Tretiu kategóriu s prekrásnym hlasom a smelým umeleckým výkonom vyhrala Natália Kvočková z VIII.C a právom sa tak umiestnila na úžasnom prvom mieste.
Speváčky na súťaž pripravovali Mgr. Marta Šofranková a so školskou kapelou Mgr. Peter Šofranko a Mgr. Matúš Boroš, ktorí dievčatá aj hudobne sprevádzali. Dievčatám srdečne blahoželáme a želáme pevný hlások a čisté tóny aj v ďalších súťažiach!