mar
20

Aktivity lesnej pedagogiky

lesysr1 miniEnvironmentálna výchova je v súčasnom svete spotrebných materiálov, konzumu, jednorazových obalov a ľudskej bezohľadnosti k prírode čoraz viac potrebná nielen ako vyučovací predmet. Lesná pedagogika ako prierezová téma environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Dvojka si tentokrát pozvala lesných pedagógov z Lesov SR, ktorí pomocou aktivizujúcich metód a formou zážitkového učenia vysvetlili žiakom 3. a 6. ročníka, ako sa les prebúdza zo zimného spánku, čo všetko sa deje so stromami počas ich života, ako hniezdi vtáctvo i to, ako sa les obnovuje a čo všetko pre ľudí znamená. Žiaci si z týchto aktivít odniesli pekný zážitok, darčeky a vedomosti, ako sa o prírodu treba starať.

 • 275677648_651644382610854_6995225909003526436_n
 • 275733221_839515303615284_2538568663061079821_n
 • 275771022_498067591731988_6947296013379481067_n
 • 275852128_714969016178785_4496113523827521657_n
 • 275890317_1261574307670053_8329679354034568259_n
 • IMG_20220317_100955
 • IMG_20220317_101205
 • IMG_20220317_101347
 • IMG_20220317_102115
 • thumbnail_3.A 1
 • thumbnail_3.A 2
 • thumbnail_3.B
 • thumbnail_3.C 1
 • thumbnail_3.C 2
 • thumbnail_3.C 3
 • thumbnail_3.D 2
 • thumbnail_3.D
 • thumbnail_3.D3

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI