dec
01

!!! DÔLEŽITÝ OZNAM RÚVZ !!!

Na základe výsledkov analýzy výskytu ochorení horných dýchacích ciest (vrátane ochorenia na Covid-19) a zhodnotenia epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou budú od pondelka 29.11.2021 verejnou vyhláškou č. 266/2021 ZATVORENÉ - II. stupeň ZŠ, gymnáziá a stredné odborné školy.

I. stupeň ZŠ sa bude posudzovať individuálne podľa percenta chýbajúcich detí, pričom školské kluby detí zostávajú otvorené len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (nahlásiť individuálne triednej učiteľke/vychovávateľke).

MŠ sa budú posudzovať individuálne.

Školy sa budú otvárať podľa vývoja epidemiologickej situácie.

RNDr. Ľudmila Rosiarová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou

 

nov
30

Internet je dobrý sluha, ale zlý pán

kybersikana miniVedia to žiaci 3.C triedy spolu s deťmi v Spievankove. Nie všetko na internete je pre deti, preto by sme mali dohliadať na to, čo deti na internete robia. Dnešné deti vyrastajú s internetom odmalička. Učili sme sa používať digitálne médiá bezpečne a zodpovedne. Zisťovali sme, čo o nás vie internet. Zaujímavým testom deti zistili aká je počítačová sieť, ktorú používajú ľudia na celom svete. Môžu sa ňou rýchlo spojiť s kamarátmi a rodinou na celom svete. Slúži na posielanie elektronickej pošty, učenie alebo aj na zábavu.
30. november - Deň počítačovej bezpečnosti sa oslavuje od roku 1988. Je určený na zvýšenie informovanosti o význame a potrebe ochrany počítačov a dát. Pripomína ľuďom nevyhnutnosť počítačovej bezpečnosti pred rôznymi hrozbami.

nov
26

NE „POPLETENÉ PRÍSLOVIA“

jesen miniNa známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva.
Šu - šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky...
Štvrtákom pani jeseň naplnila košíky listami zo stromov. Nie obyčajnými. Na listoch boli napísané časti slovenských prísloví. S popletenými prísloviami si šikovní žiaci poradili. Hravo našli správne dvojice, ktoré pripevnili na tabuľu. Z POPLETENÝCH PRÍSLOVÍ sa tak stali NEPOPLETENÉ PRÍSLOVIA. Zábavným spôsobom žiaci načreli do pokladnice našej ľudovej múdrosti.

nov
26

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

onej miniDňa 26. 11. prebiehalo online formou školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci 9. ročníka si overili svoje vedomosti z nemeckého jazyka s ostatnými rovesníkmi na celom Slovensku. Aj keď naši žiaci začínajú s nemčinou ako druhým cudzím jazykom v 7. ročníku, popasovali sa s testom statočne. Spomedzi siedmich prihlásených žiakov budú našu školu na okresnom kole olympiády reprezentovať žiačky Drahoslava Milá z 9. A a Emma Sisáková z 9. B, ktoré sa umiestnili v školskom kole na 1. a 2. mieste. Na 3. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Janka Ivanová z 9. A a Matej Lehončák z 9. B. Všetkým zúčastneným patrí vďaka a pochvala za to, že svoj talent si nenechávajú len pre seba, ale ho rozvíjajú a posúvajú vpred tak nielen seba, ale aj našu školu. Postupujúcim žiačkam prajeme veľa šťastia na okresnom kole.

nov
25

Kreslíme po rusky

nopockaj miniPrednedávnom sa žiaci - ruštinári aktívne zapojili do 18. ročníka akcie Ruský film v škole. Po premietnutí filmu, hrách a kvízoch nasledovala tzv. tvorivá dielňa, počas ktorej vzniklo veľa zaujímavých kresieb. Tie boli odoslané do súťaže a vyhodnotené porotou. Výsledok nás veľmi potešil, pretože Laura Mandulová z 8. C získala v súťaži 1. miesto a Natália Keblešová z 8. B sa umiestnila na 2. mieste.
Víťazkám blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu.

nov
25

Úspech v celoslovenskej súťaži

minulost miniMúzeum SNP v Banskej Bystrici usporiadalo 13. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Cesty za poznaním minulosti. Jej poslaním bola podpora kreativity žiakov a prehlbovanie vzťahu k Slovensku aj národným dejinám.
Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 250 prác z územia celého Slovenska.
Báseň Janíka Štefanka zo IV. B triedy na tému Slovensko je krásna krajina upútala odbornú porotu natoľko, že vo svojej kategórii získal krásne 1. miesto.

nov
25

Mendeliáda

mendel miniObvodové kolo tejto zaujímavej chemickej súťaže sa 25. novembra konalo už tretíkrát. Mendeliáda je pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva, ktorý zostavil Periodickú sústavu chemických prvkov. Súťažili Ján Šmatko z 9.B, Laura Šuličová z 8.B, Tamara Furková zo 7.C. Zvláštnosťou tohto ročníka bolo to, že žiaci súťažili online formou cez MS Teams v domácom prostredí. Vytvorili jeden pomyselný tím za našu školu a navzájom sa dopĺňali a pomáhali si.
Súťaž mala teoretickú a praktickú časť, kde museli urobiť pokus s domácimi chemikáliami (sóda bikarbóna, ocot, voda, alpa, fixky). Nepoužívali laboratórne pomôcky, ako kadička, odmerný valec, ale pohár, lyžička, odmerka. Žiaci sa zabavili, dozvedeli sa niečo nové z odboru chémie, rozšírili si experimentálne zručnosti, vzbudili v sebe súťaživosť a spoluprácu v skupine. Zaujímavou cenou pre každého bola multifunkčná šatka od spoločnosti Bukóza Holding, a. s., ktorá bola spoluorganizátorom. Veríme, že takouto zaujímavou a zábavnou formou nadchneme žiakov pre vedu aj do budúcna. Ktovie, možno z nich vyrastú ďalší Mendelejevovia.