okt
29

Fenomén žiakov – nové 3D tlačiarne

3d minieductech miniŽiaci sa dočkali! Na našu školu konečne dorazili dve úplne nové 3D tlačiarne. Za možnosť ich nákupu vďačíme finančnej podpore od neziskovej spoločnosti Eductech, ktorá sa zameriava na podporu technického vzdelávania. Spoločnosti Eductech v zastúpení pani riaditeľky PaedDr. Silvie Manduľákovej, PhD. sme zvlášť vďační aj za to, že nás takto podporila nie prvýkrát. Vďaka takýmto spoločnostiam a dobrým ľuďom majú žiaci jedinečnú možnosť nielen teoretického, ale aj praktického vzdelávania v oblasti spracovania materiálov, technickej grafiky ako aj robotiky.
Tieto 3D tlačiarne bude potrebné pred použitím zostaviť, oživiť, nakalibrovať a až tak s nimi budú môcť žiaci pracovať. Možnosť vytvoriť si a hmotne chytiť krásne dielo je pre žiakov nádhernou výzvou, na ktorú sa všetci veľmi tešia. Práce na 3D tlačiarňach realizujú žiaci v rámci počítačovo-experimentálneho krúžku vedeného p. učiteľom PaedDr. Marekom Hermanovským.

okt
28

RECYKLOVANÝ ROBOT

robot miniRecyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov. Presne takto vznikol v Hornozemplínskej knižnici v rámci Eko aktivít RECYKLOVANÝ ROBOT. Pomocou škatúľ a odpadového materiálu ho vyrobili žiaci druhého ročníka spolu s výtvarníkom pánom Mgr. Jánom Kostelníkom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

okt
27

Ruský film v škole

nopockaj miniV dňoch 25. - 27. októbra sa žiaci ôsmeho ročníka v rámci hodín ruského jazyka zapojili do akcie "Ruský film v škole". Jej organizátorom je Zväz Rusov v Košiciach.
Podstatou tejto akcie bolo, že žiaci si najskôr pozreli ukážku ruskej animovanej rozprávky "Strieborné kopýtko". Následne v skupinách i jednotlivo vypracovávali pripravené testy a odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa danej rozprávky. Niektorí si vybrali určitú pasáž z rozprávky a podujali sa ju znázorniť ľubovoľnou výtvarnou technikou. Najkrajšie výtvory boli zaslané do súťaže a v najbližších dňoch budú vyhodnotené odbornou porotou.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do akcie aktívne zapojili, a tak ukázali, že ruský jazyk je pre nich stále atraktívny a má im čo ponúknuť.

okt
27

Október - jesenný mesiac úcty k starším

uctakst mini"Láska nepozná starobu a srdce ❤️ nepozná vrásky."
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, zaželali žiaci druhého ročníka zdravie, šťastie, veľa veľa lásky starkým v Gerion senior centre v Zámutove a potešili ich pozdravom i malým darčekom.

okt
24

Šarkaniáda

sarkan miniKrásne farby listnatých stromov, meniaci sa šat prírody a priaznivý vietor pozývajú všetky deti púšťať si šarkanov. Toto pozvanie s radosťou prijali deti ŠKD a susednej Spojenej školy, ktoré sa stretli na tradičnej šarkaniáde. Táto slávnosť púšťania šarkanov zaviedla do výšin nielen šarkany, ale aj naše pohľady. Nápadité divadlo na oblohe nad naším školským dvorom predviedla „Lietajúca chobotnica“, ktorú majstrovsky ovládal náš hosť, Ing. M. Maťaš. Bolo to vydarené odpoludnie plné radosti a zábavy. Deti zo Spojenej školy si ako spomienku na spoločnú šarkaniádu odniesli šarkana s cukríkovým chvostom, ktorého vyrobili deti v ŠKD.

okt
25

Medzinárodný deň školských knižníc

kniha miniAj v tomto školskom roku sme si štvrtý októbrový pondelok pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila v roku 1999 Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva.
Hlavným cieľom je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu, objavovaniu a poznávaniu nového.
Aj žiaci I. stupňa si tento deň spríjemnili rôznymi zábavnými formami práce s knihou.
Prváci si so záujmom pozreli prezentáciu o spisovateľoch detských kníh a keďže sa ešte len učia čítať, vypočuli si rozprávku od Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko. Bohato ilustrované leporelo dalo žiakom priestor porozprávať tento príbeh pomocou obrázkov.
Žiaci 2. ročníka si svoje čitateľské zručnosti zmerali v čitateľskom maratóne a oboznámili sa s tvorbou Štefana Moravčíka, Jozefa Pavloviča, Kristy Bendovej a Márie Ďuríčkovej.

okt
23

„Včely a včelár očami detí“

vcela miniPiatok a sobota 22. a 23. október patrili 2.ročníku včelárskeho podujatia Vranovských medových dní, ktoré sa uskutočnili v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove. Podujatie zorganizovala okresná ZO SZV v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou a Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou.
Včelárstvo má v našom regióne dlhoročnú tradíciu a my sme mali to šťastie, že sme sa mohli zúčastniť nielen prezentácie o včelárstve, ale aj vyhodnotenia súťaže „Včely a včelár očami detí“. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 196 detí, z toho ocenených prác bolo 29, ktoré vybrala odborná porota. Tie boli ocenené vecnými cenami a diplomom. Ceny odovzdával primátor mesta, Ing. Ján Ragan, vedúca odboru školstva mestského úradu, RNDr.Valéria Novikmecová a predseda ZO SZV vo Vranove nad Topľou, Jozef Tomčák.