okt
23

„Včely a včelár očami detí“

vcela miniPiatok a sobota 22. a 23. október patrili 2.ročníku včelárskeho podujatia Vranovských medových dní, ktoré sa uskutočnili v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove. Podujatie zorganizovala okresná ZO SZV v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou a Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou.
Včelárstvo má v našom regióne dlhoročnú tradíciu a my sme mali to šťastie, že sme sa mohli zúčastniť nielen prezentácie o včelárstve, ale aj vyhodnotenia súťaže „Včely a včelár očami detí“. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 196 detí, z toho ocenených prác bolo 29, ktoré vybrala odborná porota. Tie boli ocenené vecnými cenami a diplomom. Ceny odovzdával primátor mesta, Ing. Ján Ragan, vedúca odboru školstva mestského úradu, RNDr.Valéria Novikmecová a predseda ZO SZV vo Vranove nad Topľou, Jozef Tomčák.

Aj naša škola získala krásne ocenenia. Cenu primátora mesta získala Noemi Mitriková zo 6.A, tretie miesto obsadila Ľuboslava Demková z 8.D, o prvé miesto sa postarali Emília Lacká zo 4.D a Laura Balogová zo 6.A.
Práce budú vystavené v MsDK do 29.10.2021.
Včela medonosná má veľmi dôležité postavenie v kolobehu prírodného života. Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Bez nej by v Európe behom krátkej doby vyhynulo pravdepodobne až 20 tisíc rastlinných druhov. Nie nadarmo sa preto hovorí: „Bez včiel by ľudstvo prežilo len štyri roky.“ (A.Einstein)
Dôležité je samozrejme spomenúť aj včelie produkty: med, vosk, propolis, materská kašička a včelí jed, ktoré majú významné postavenie v liečiteľstve, farmácii a kozmetike.
Naučme sa vnímať včely ako nenahraditeľnú súčasť prírody a podporujme aktivity na ich ochranu.
Bez nich by neboli ani kvety, ani úroda, ani MY.

  • IMG_20211022_104102
  • IMG_20211022_105608
  • IMG_20211022_105706
  • IMG_20211022_105711
  • IMG_20211022_111534
  • IMG_20211022_111538
  • thumbnail_IMG_20210928_111041

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI