sep
24

Týždeň európskych jazykov na našej škole

jazyky miniZ iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie si od roku 2001 každoročne 26.9. pripomíname rôznorodosť a kultúrne bohatstvo európskych národov, a to Dňom európskych jazykov. Skúsme si pripomenúť niektoré zaujímavé fakty o jazykoch: 
- na svete existuje 6000 – 7000 jazykov,
- najviac ľudí na svete rozpráva čínsky, je to skoro 900 miliónov ľudí; na druhom mieste je španielčina a až na treťom mieste je angličtina,
- približne každé dva týždne zanikne na svete jeden jazyk, existujú totiž jazyky, ktorými už rozpráva len niekoľko desiatok ľudí,

- v Európe žije približne 750 miliónov ľudí, ktorí používajú 260 jazykov, existujú tu 3 hlavné rodiny jazykov - germánske, románske a slovanské,
- Európska únia má 24 úradných jazykov, pričom EÚ je domovom viac ako 60 pôvodných alebo menšinových jazykov, ktorými hovorí spolu približne 503,7 miliónov ľudí,
- jedným z významných zdrojov prostriedkov na ochranu a na podporu výučby a učenia sa menšinových jazykov je program EÚ Erasmus+,
- v Európe si 59% všetkých študentov stredných škôl volí aj druhý cudzí jazyk!
Naša škola v týždni, ktorý implikuje 26. september, a teda v tomto roku to bude konkrétne od 23.9. do 27.9., chce poukázať rôznymi aktivitami na dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Nejde len o ekonomické dôvody, teda používanie cudzích jazykov v rámci pracovnej náplne, ale aj o ďalšie dôvody, ako je možnosť cestovania a spoznávania ľudí z iných krajín. A aj opačne – prostredníctvom ovládania cudzieho jazyka môžeme turistom či priateľom z iných krajín porozprávať o krásach našej krajiny.

 

Počas Týždňa európskych jazykov plánuje naša škola nasledovné aktivity:
1. Školská jedáleň pripraví každý deň jedlo z inej krajiny.
2. Vyučujúci cudzích jazykov pripravia informačné panely ku krajinám, ktorých národný jazyk sa vyučuje na našej škole.
3. Na vyučovaní prebehnú na hodinách cudzích jazykov, geografie a výtvarnej výchovy rôzne aktivity zamerané na spoznávanie reálií a kultúry tých krajín, ktorých národný jazyk sa učíme ako cudzí jazyk, ale je možné spomenúť aj iné európske krajiny.
4. Pripravujeme besedu s občanom Írska, ktorý žije na Slovensku. Ak máte známych, ktorí pochádzajú z iných štátov Európy a žijú v našom meste alebo okrese, informujte o tom, prosím, pani učiteľku Mgr. Ľ. Caklovú, určite pripravíme ďalšie zaujímavé besedy a podujatia počas tohto alebo nasledujúceho roka. Ak máte zaujímavé kroje, pohľadnice či suveníry z krajín Európy, prineste ich počas Týždňa európskych jazykov, prosím, na vyučovanie!
5. Pani učiteľka Mgr. M. Borošová pripravila zaujímavý plagát k tomuto podujatiu.
6. Pod týmto článkom nájdete 3 otázky venované Dňu európskych jazykov. Ak správne odpoviete na každú otázku, budete zaradení do žrebovania o jednu z 3 cien. Odpovede vhadzujte, prosím, do urny pri informačných paneloch ku Dňu európskych jazykov do 26.9. 2019. Nezabudnite na lístkoch s odpoveďami uviesť svoje meno a triedu. Výhercovia budú následne kontaktovaní pani uč. Mgr. Ľ. Caklovou a ich mená budú uverejnené spolu s fotografiami z tohto podujatia na našej webovej stránke.

Súťažné otázky:
1. Ktorý deň v roku je Deň európskych jazykov?
2. Koľko jazykov existuje v Európe?
3. Ktoré sú tri hlavné jazykové rodiny v rámci Európy?
Všetkým zúčastneným vopred ďakujeme!

 • IMG_20190923_110030
 • IMG_20190923_110038
 • IMG_20190923_110101
 • IMG_20190923_110112
 • IMG_20190923_110122
 • IMG_20190923_115809
 • IMG_20190923_115823
 • IMG_20190923_115834
 • IMG_20190923_115841
 • IMG_20190923_115851
 • IMG_20190923_115901
 • IMG_20190923_115909
 • IMG_20190923_115923
 • IMG_20190923_115935
 • IMG_20190923_115943
 • IMG_20190923_115952
 • IMG_20190923_120113
 • IMG_20190923_120134
 • IMG_20190923_120142
 • IMG_20190923_143455
 • IMG_20190923_143506
 • IMG_20190923_143705
 • IMG_20190924_081748
 • IMG_20190924_081811
 • IMG_20190924_081817
 • IMG_20190924_083555
 • IMG_20190924_083804
 • IMG_20190924_083929
 • IMG_20190924_084200
 • IMG_20190924_084321
 • IMG_20190924_084326
 • IMG_20190924_084332
 • IMG_20190924_090027
 • IMG_20190924_090035
 • IMG_20190924_090143
 • IMG_20190924_090201
 • IMG_20190924_102131
 • IMG_20190924_102145
 • IMG_20190924_102147
 • IMG_20190924_102233
 • IMG_20190924_102347
 • IMG_20190924_102353
 • IMG_20190924_102406
 • IMG_20190924_102418
 • IMG_20190924_173208
 • IMG_20190924_173224
 • IMG_20190924_173244
 • IMG_20190924_173250
 • IMG_20190924_173259
 • IMG_20190924_173311
 • IMG_20190924_173316
 • IMG_20190925_072611
 • IMG_20190925_072620
 • IMG_20190925_072712
 • IMG_20190925_072720
 • IMG_20190925_090846
 • IMG_20190925_090849
 • IMG_20190925_090910
 • IMG_20190925_090923
 • IMG_20190925_090938
 • IMG_20190925_091332
 • IMG_20190925_091418
 • IMG_20190925_092355
 • IMG_20190925_092417
 • IMG_20190925_092426
 • IMG_20190925_093455
 • IMG_20190925_100726
 • IMG_20190925_100739
 • IMG_20190925_100754
 • IMG_20190925_100803
 • IMG_20190925_100812
 • IMG_20190925_100838
 • IMG_20190925_100925
 • IMG_20190925_100934
 • IMG_20190925_101023
 • IMG_20190925_101027
 • IMG_20190925_101034
 • IMG_20190925_101043
 • IMG_20190925_101103
 • IMG_20190925_101633
 • IMG_20190925_101943
 • IMG_20190925_102005
 • IMG_20190925_103048
 • IMG_20190925_103309
 • IMG_20190925_103635
 • IMG_20190925_103700
 • IMG_20190925_111416
 • IMG_20190925_111452
 • IMG_20190925_111501
 • IMG_20190925_111516
 • IMG_20190925_111526
 • IMG_20190925_111535
 • IMG_20190925_111727
 • IMG_20190925_111831
 • IMG_20190925_112031
 • IMG_20190925_130814
 • IMG_20190925_130831
 • IMG_20190925_130849
 • IMG_20190925_130901
 • IMG_20190925_130910
 • IMG_20190926_131805
 • IMG_20190926_131816
 • IMG_20190926_131826
 • IMG_20190926_131842
 • IMG_20190926_131904
 • IMG_20190926_131911
 • IMG_20190926_131918
 • IMG_20190926_131923
 • IMG_20190926_131930
 • IMG_20190926_131956
 • IMG_20190926_132003
 • IMG_20190926_132013
 • IMG_20190926_132018
 • IMG_20190926_132023
 • IMG_20190926_132026
 • IMG_20190926_132038
 • IMG_20190926_132042
 • IMG_20190926_132110
 • IMG_20190926_132118
 • IMG_20190926_132133
 • IMG_20190927_143045
 • IMG_20190927_143103
 • IMG_20190927_143122
 • IMG_20190927_143146
 • IMG_20190927_143155
 • img_20190924_084056
 • img_20190925_072720
 • img_20190925_103309
 • img_20190925_112027
 • img_20190925_130814
 • tj_03
 • tj_04
 • tj_11
 • tj_16
 • tj_17
 • tj_18
 • tj_19
 • tj_21
 • tj_26
 • tj_30

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI