Prevádzkoví zamestnanci

Pracovník THP

p. Vojtková Iveta - účtovníčka
p. Hrinková Oľga - referentka

Prevádzkoví zamestnanci

p. Natafaluši Jaroslav - školník
p. Štofa Marek - školník

p. Miková Rozália - upratovačka
p. Jarmila Cifruľáková - upratovačka
p. Michľová Nataša - upratovačka
p. Uhliková Gabriela - upratovačka
p. Kentošová Mária - upratovačka
p. Poperníková Marta - upratovačka